Trend Persekitaran Perniagaan (Maksud, Jenis) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan


Maksud Trend Persekitaran Perniagaan | Jenis Trend Persekitaran Perniagaan | Trend Meningkat | Trend Menurun | Trend Mendatar | Faktor Dalaman dan Luaran | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Trend Persekitaran Perniagaan

Trend persekitaran perniagaan bermaksud suatu arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan.Faktor Trend Persekitaran Perniagaan

Persekitaran perniagaan dipengaruhi oleh faktor dalaman dan faktor luaran. Kedua-dua faktor ini mempengaruhi trend perniagaan, iaitu trend meningkat, trend menurun dan trend mendatar.

Faktor Dalaman

 • Faktor dalaman merupakan faktor yang boleh dikawal oleh organisasi yang dikenali sebagai faktor persekitaran tugas.
 • Faktor ini terdiri daripada gaya pengurusan, sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, kewangan dan perakaunan, teknologi maklumat serta penyelidikan dan pembangunan.

Faktor Luaran

Faktor luaran pula dikenali sebagai persekitaran umum, iaitu faktor ekonomi, politik dan perundangan, pelanggan, masyarakat, persaingan dan jaringan

Jenis Trend Persekitaran Perniagaan

Trend Meningkat

Trend meningkat menunjukkan aktiviti dan operasi perniagaan semakin meningkat. Hal ini menggambarkan situasi persekitaran perniagaan yang dihadapi oleh sesebuah organisasi perniagaan dapat memacu perkembangan sesebuah perniagaan.

Faktor Dalaman

 • Pekerja yang bermotivasi tinggi, kreatif, inovatif, rajin, berdisiplin dan berkemahiran tinggi dapat meningkatkan daya pengeluaran sesebuah perniagaan.
 • Perniagaan dapat menawarkan barang dan perkhidmatan yang lebih banyak akan meningkatkan keuntungan.
 • Selain itu, pengurusan yang cekap dan sistematik dapat membantu meningkatkan aktiviti dan operasi perniagaan.

Faktor Luaran

 • Dalam aspek faktor luaran, persekitaran perniagaan berada dalam keadaan positif.
 • Hal ini menunjukkan keadaan ekonomi berada dalam keadaan berkembang dengan pesat.
 • Kemampuan sesebuah perniagaan untuk menjana keuntungan hasil daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan akan meningkatkan keyakinan pihak pembiaya untuk memberi bantuan kewangan.
 • Trend perniagaan yang meningkat juga didorong oleh situasi politik dan perundangan yang stabil.
 • Perkembangan teknologi terkini dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengurangkan kos.
 • Selain itu, kewujudan persaingan dan jaringan perniagaan yang positif boleh menjana kreativiti dan inovasi sesebuah perniagaan.

Trend Menurun

Trend menurun dalam persekitaran perniagaan menunjukkan aktiviti dan operasi perniagaan semakin menurun.


Faktor Dalaman

 • Faktor dalaman termasuk gaya pengurusan yang tidak bersesuaian dengan keadaan pekerja, sumber manusia yang kurang produktif, aktiviti pemasaran yang kurang berkesan, pengeluaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dan tiada teknologi maklumat dan penyelidikan.
 • Hal ini menyebabkan sesebuah perniagaan menjadi semakin merosot.

Faktor Luaran

 • Trend menurun turut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang lembap atau perlahan.
 • Situasi ini juga disebabkan oleh keadaan politik dan perundangan sesebuah negara yang tidak stabil.
 • Selain itu, bencana alam juga akan menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan bahan mentah.
 • Kesannya, aktiviti pengeluaran akan terjejas.

Trend Mendatar

Persekitaran perniagaan trend mendatar menggambarkan keadaan konsisten dalam perniagaan. Trend ini berlaku disebabkan oleh tiada perubahan yang ketara berlaku terhadap faktor dalaman dan faktor luaran perniagaan. Oleh itu, perkembangan perniagaan berada dalam keadaan malar.

Dalam hal ini, peniaga perlu memainkan peranan penting untuk meningkatkan aktiviti dan operasi untuk mengembangkan perniagaan. Sekiranya pasaran menjadi tepu, peniaga perlu meningkatkan daya saing dengan membuat penambahbaikan pada barang dan perkhidmatan sedia ada, mengeluarkan produk baharu atau mencari pasaran baharu.

Related posts