Aktiviti Perniagaan (Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan

Aktiviti Perniagaan | Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Aktiviti Perniagaan Tingkatan 4

Aktiviti perniagaan dapat dibahagikan kepada aktiviti berasaskan barang dan perkhidmatan.


Aktiviti Berasaskan Barang

Aktiviti berasaskan barang melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Contohnya, kilang perabot menghasilkan perabot seperti meja, kerusi dan kabinet untuk dijual kepada individu, organisasi dan kedai perabot.


Aktiviti Berasaskan Perkhidmatan


Aktiviti berasaskan perkhidmatan melibatkan penawaran barang tidak nyata yang dapat memberikan keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Contohnya, pendidikan merupakan aktiviti perkhidmatan yang menawarkan pembangunan modal insan dari aspek mental dan fizikal. Perkhidmatan ini melibatkan sektor awam dan sektor swasta.

READ :   Sektor Kedua Sekunder (Pembuatan dan Pengilangan, Kejuruteraan, Pembekalan Tenaga, Pembinaan) (Sektor Perniagaan) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Related posts