Perniagaan Bersaiz Kecil (Maksud, Kelebihan, Kekurangan, Cabaran) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan


Maksud Perniagaan Bersaiz Kecil | Kelebihan Perniagaan Bersaiz Kecil | Kekurangan | Cabaran perniagaan Bersaiz kecil | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Perniagaan Bersaiz Kecil

Sesebuah perniagaan yang terlibat dalam aktiviti pengilangan akan dikategorikan sebagai perniagaan bersaiz kecil sekiranya mempunyai pencapaian jumlah jualan tahunan dalam anggaran RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta serta pekerja tetap 5 hingga kurang daripada 75 orang. Bagi perkhidmatan pula, jumlah jualan tahunan adalah antara RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta manakala bilangan pekerja tetap antara 5 hingga kurang daripada 30 orang.Kelebihan Perniagaan Bersaiz Kecil

 • Kos overhed yang lebih rendah: (a)Perniagaan bersaiz kecil tidak memerlukan kos operasi dan kos pengurusan yang tinggi, (b) Hal ini membolehkan peniaga menawarkan harga yang lebih bersaing berbanding dengan syarikat yang lebih besar.
 • Cepat menyelesaikan masalah dan rungutan pelanggan: (a) Pemilik dapat mengambil tindakan segera atas segala masalah dan rungutan pelanggan; (b) Kebiasaannya, perniagaan bersaiz kecil kurang menghadapi birokrasi, seperti borang yang perlu diisi oleh pelanggan yang menghadapi masalah.
 • Fleksibel: (a) Perniagaan kecil lebih mudah untuk mengubah strategi apabila diperlukan. (b) Hal ini disebabkan oleh pemilik boleh membuat keputusan dengan mudah. (c) Selain itu, pemilik juga terlibat secara langsung dalam pengurusan perniagaannya.
 • Kos upah yang lebih rendah: (a) Pekerja dalam perniagaan bersaiz kecil tidak berdaftar dengan kesatuan sekerja, atau merupakan pekerja sambilan. (b) Hal ini membolehkan mereka hanya dibayar gaji minimum.

Kekurangan Perniagaan Bersaiz Kecil

 • Kos pengeluaran tinggi: (a) Perniagaan bersaiz kecil menanggung kos pengeluaran yang tinggi kerana tidak dapat menikmati ekonomi bidangan.
 • Kurang berdaya saing: (a) Perniagaan bersaiz kecil sukar untuk mengekalkan perniagaan dalam keadaan mencabar berbanding dengan pesaing yang bersaiz besar seperti ketika keadaan ekonomi kurang menentu.
 • Sukar mendapat pekerja mahir dan berpengalaman: (a) Pemilik tidak mampu membayar upah pekerja mahir yang lebih tinggi. (b) Mereka juga tidak mampu untuk menampung kos latihan untuk pekerja sedia ada.
 • Kekurangan sumber kewangan: (a) Perniagaan bersaiz kecil sukar mendapatkan modal tambahan. (b) Bank dan institusi kewangan kerap kali enggan memberikan pinjaman kepada mereka kerana kurang keyakinan akan potensi perniagaan tersebut. (c) Pemilik juga tidak dapat menyediakan cagaran yang diminta oleh pihak bank.

Cabaran Perniagaan Bersaiz Kecil

Masalah aliran tunai

 • Aliran tunai yang negatif menjadi cabaran utama yang dihadapi oleh perniagaan bersaiz kecil.
 • Masalah ini timbul berikutan daripada pelanggan yang lambat menjelaskan hutang.
 • Pada masa yang sama, perniagaan perlu membayar bil-bil dan perbelanjaan di luar jangka.
 • Pihak pengurusan digalakkan menggunakan teknologi terkini termasuk perisian komputer untuk menjana penyata aliran tunai dan belanjawan agar aliran tunai dapat dikawal.
 • Sebarang perbelanjaan luar jangka dapat dikesan lebih awal.

Bebanan kerja

 • Pemilik perniagaan kecil kebiasaannya menanggung bebanan kerja yang berat kerana tiada pengkhususan.
 • Pengurusan dan keputusan perniagaan perlu dilakukan sendiri oleh pemilik.

Mengekalkan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baharu

 • Pemilik perlu sentiasa memikirkan strategi untuk memastikan pelanggan sedia ada kekal dengan memberikan perkhidmatan yang unik dan istimewa.
 • Kajian perlu dibuat untuk membentuk strategi terbaik bagi mendapatkan pelanggan baharu.

Memotivasikan Pekerja


 • Pekerja merupakan faktor penting dalam sesebuah perniagaan.
 • Pemilik perlu memastikan setiap pekerja gembira dengan persekitaran kerja supaya mereka lebih produktif.
 • Kebajikan pekerja juga perlu diambil kira untuk mengurangkan kadar pusing ganti pekerja.

Kosoverhed Yang Tinggi

 • Mengawal kos overhed merupakan cabaran besar kepada perniagaan kecil.
 • Terdapat perniagaan terpaksa ditutup akibat menanggung kos overhed yang berlebihan.
 • Kajian keperluan sebenar berkaitan dengan pelanggan perlu dilaksanakan bagi mengelakkan memberi perkhidmatan yang tidak diperlukan oleh pelanggan.
 • Perniagaan bersaiz kecil berpeluang untuk mendapatkan pelbagai jenis bantuan kewangan daripada pelbagai agensi atau institusi kewangan seperti Bank SME dan sebagainya.

Related posts