Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) (Ciri Ciri, Contoh,  Kelebihan dan Kekurang) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan

Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) | Ciri Ciri | Kelebihan dan Kekurangan | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)

Syarikat Sendirian Berhad kebiasaannya lebih kecil berbanding dengan Syarikat Awam Berhad. Pemegang saham terdiri daripada ahli keluarga atau rakan-rakan yang rapat. Syarikat Sendirian Berhad mesti memiliki sekurang-kurangnya dua orang pemegang saham dalam syarikat.


Ciri-ciri Syarikat Sdn. Bhd.

Ciri-ciri Syarikat Sdn. Bhd. adalah seperti berikut:

 • Tertakluk kepada Akta Syarikat 1965
 • Bilangan ahli yang dibenarkan adalah antara dua orang hingga 50 orang
 • Saham syarikat tidak boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia
 • Pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah
 • Lebih mudah mendapatkan modal yang besar untuk membiayai operasi syarikat
 • Modal tambahan dapat diperoleh dengan menerbitkan syer
 • Pemegang saham juga menanggung liabiliti terhad
 • Sekiranya perniagaan muflis, pemegang syer hanya kehilangan modal syer yang dilaburkan
 • Semua harta peribadi mereka tidak akan digunakan untuk menyelesaikan hutang piutang syarikat
 • Pemegang saham terbesar syarikat berhak untuk mengawal setiap operasi syarikat

Contoh Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)


Berikut merupakan contoh Syarikat Sendirian Berhad yang berjaya:


NH Prima International Sdn. Bhd. (Butik Naelofar)

Kelebihan Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)

 • Modal lebih besar. Lebih banyak modal dapat dikumpulkan melalui terbitan syer
 • Liabiliti terhad. Jika syarikat muflis, pemegang syer hanya rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja.
 • Hal ehwal syarikat dirahsiakan. Laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai

Kekurang Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)

 • Penawaran syer terhad. Syer hanya boleh ditawarkan kepada saudara dan rakan (Maksimum 50 orang)
 • Beban cukai yang tinggi. Kadar bayaran cukai syarikat adalah tinggi
 • Syer tidak boleh dipindah milik secara bebas. Pindah milik syer perlu mendapat kelulusan daripada Lembaga Pengarah
READ :   Komunikasi Perniagaan (Maksud, Tujuan, Jenis, Kepentingan, Asas, Assignment)

Related posts