Pendaftaran Perniagaan Milikan Tunggal (Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan

Pendaftaran Perniagaan Milikan Tunggal | Nota Ringkas PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Pendaftaran Perniagaan Milikan Tunggal (PerniagaanTingkatan 4)

Aktiviti perniagaan yang dijalankan secara milikan tunggal perlu didaftarkan di Pejabat Pendaftaran Perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dalam tempoh 30 hari bermula dari tarikh memulakan perniagaan. Pendaftaran perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan di premis tetap perlu melalui proses yang berikut:


Mendaftar dengan Pendaftar Perniagaan


Perniagaan boleh didaftarkan dengan menggunakan nama sendiri atau nama perniagaan. Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan akan dikeluarkan dalam tempoh sejam selepas bayaran dibuat.


  • Mengisi Borang carian nama
  • Mengisi Borang A
  • Hantar kepada Pendaftar Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  • Membuat pembayaran RM30.00 jika nama sendiri, RM60.00 jika nama tred
  • Mendapatkan Borang D, iaitu Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan

Mendapatkan lesen perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

READ :   Sektor Ketiga Tertier (Maksud) (Perkhidmatan Awam, Perkhidmatan swasta,Perkhidmatan Sukarela/Kebajikan) (Sektor Perniagaan) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Related posts