Sektor Utama Primer (Sektor Perniagaan) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan


Maksud Sektor Utama Primer | Perlombongan | Pertanian| Pembalakan | Perikanan | Sektor Perniagaan | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Sektor Utama Primer

Sektor Utama (Primer) ialah Sektor utama meliputi semua aktiviti pengekstrakan sumber semula jadi dengan mengeluarkan bahan mentah atau hasil alam semula jadi dari bumi atau laut.Sektor Utama

Perlombongan

  • Petroleum dan gas asli
  • Emas, kuprum dan bijih timah
  • Mineral lain bukan logam

Pertanian

Tanaman jualan untuk pasaran tempatan atau eksport seperti kelapa sawit dan getah

Pembalakan

Kayu merbau, cengal, meranti, seraya dan keruing

Perikanan

Perikanan laut dalam, pinggir pantai, air tawar, akuakultur dan ikan hiasan

Related posts