Sektor Kedua Sekunder (Pembuatan dan Pengilangan, Kejuruteraan, Pembekalan Tenaga, Pembinaan) (Sektor Perniagaan) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan


Maksud Sektor Kedua Sekunder | Pembuatan dan Pengilangan | Kejuruteraan | Pembekalan Tenaga | Pembinaan | Sektor Perniagaan | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Sektor Kedua Sekunder

 • Sektor kedua melibatkan pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau barang separuh siap.
 • Nilai tambah yang dihasilkan dalam sektor ini lebih tinggi berbanding dengan sektor utama.
 • Industri pembinaan dan pembekalan kuasa elektrik juga termasuk dalam sektor kedua.

Sektor Kedua Sekunder

Pembuatan dan Pengilangan

 • Terdapat perniagaan yang terlibat dalam aktiviti pembuatan dan pengilangan.
 • Penghasilan barang melalui proses transformasi input kepada output yang lebih bernilai
 • Contohnya, kilang pembuatan roti menjalankan transformasi daripada bahan mentah (tepung) kepada roti.

Kejuruteraan

 • Kejuruteraan menyediakan jentera, mesin dan peralatan untuk pengeluaran.
 • Jenis mesin yang diperlukan bergantung pada jenis aktiviti pengilangan yang dijalankan.
 • Sebuah kilang mungkin memerlukan peralatan saintifik untuk pengeluaran manakala sebuah kilang yang lain memerlukan jentera berat dalam proses pengeluarannya.
 • Contohnya, Proton Holdings Berhad memerlukan mesin khas yang bersesuaian untuk menghasilkan kereta mengikut reka bentuk dan kualiti yang telah ditetapkan.

Pembekalan Tenaga

 • Pembekalan tenaga melibatkan aktiviti pembekalan sesuatu tenaga dari pelbagai sumber seperti elektrik, petroleum dan air untuk kegunaan industri dan isi rumah.
 • Contohnya, Tenaga Nasional Berhad (TNB), Petroliam Nasional Berhad (Petronas) dan Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS).

Pembinaan

 • Pembinaan merangkumi aktiviti pemasangan, pembinaan dan pengubahsuaian dengan menggunakan barang siap atau separa siap.
 • Contohnya, pembinaan bangunan dan jambatan.

Related posts