Sektor Ketiga Tertier (Maksud) (Perkhidmatan Awam, Perkhidmatan swasta,Perkhidmatan Sukarela/Kebajikan) (Sektor Perniagaan) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan


Maksud Sektor Ketiga (Tertier) | Perkhidmatan Awam | Perkhidmatan swasta | Perkhidmatan Sukarela/Kebajikan | Sektor Perniagaan | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Sektor Ketiga (Tertier)

 • Sektor ketiga melibatkan aktiviti membekalkan perkhidmatan tertentu daripada pengeluar terus kepada pengguna.
 • Aktiviti perkhidmatan dikenali juga sebagai aktiviti ekonomi peringkat ketiga atau tertier.
 • Aktiviti perkhidmatan dalam sektor ketiga meliputi pelbagai bidang seperti sektor perkhidmatan pelancongan, pengangkutan, telekomunikasi, perbankan, perdagangan serta perkhidmatan awam dan swasta.
 • Sektor ketiga berperanan untuk menyokong perkembangan sektor primer dan sekunder.
 • Kini sektor ketiga merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK negara.

Sektor Ketiga (Tertier)

Perkhidmatan Awam

 • Di Malaysia, keupayaan rakyat untuk membayar kos perkhidmatan swasta masih lagi rendah
 • Kerajaan mengamalkan dasar seperti dasar penswastaan untuk membantu keselesaan, kesejahteraan, kebajikan dan keselamatan rakyat
 • Terdapat beberapa bidang tidak diswastakan sepenuhnya seperti pendidikan dan kesihatan

Perkhidmatan swasta

 • Memberikan perkhidmatan kepada perniagaan dan individu
 • Perkhidmatan ditawarkan oleh perniagaan yang dimiliki secara persendirian seperti peruncitan dan akauntan

Perkhidmatan Sukarela/Kebajikan

 • Perkhidmatan disediakan oleh badan-badan amal dan sukarela dalam bidang seperti kesihatan komuniti dan alam sekitar

Related posts