Perniagaan Bersaiz Besar (Maksud, Kelebihan, Kekurangan, Cabaran) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan


Maksud Perniagaan Bersaiz Besar | Kelebihan Perniagaan Bersaiz Besar | Kekurangan | Cabaran perniagaan Bersaiz Besar | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Perniagaan Bersaiz Besar

 • Sesebuah perniagaan yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran adalah bersaiz besar jika nilai jualan tahunan melebihi RM50 juta dan bilangan pekerja tetap juga perlu melebihi 200 orang.
 • Perniagaan berasaskan perkhidmatan pula mempunyai nilai jualan tahunan melebihi RM20 juta serta bilangan pekerja melebihi 75 orang.

Kelebihan Perniagaan Bersaiz Besar

 • Menikmati ekonomi bidangan: (a) Aktiviti perniagaan yang dijalankan secara besar-besaran membolehkan kos seunit pengeluaran dikurangkan ke tahap paling minimum. (b) Perniagaan boleh menjual barang dengan harga yang lebih murah dan dapat meningkatkan keuntungan.
 • Dapat menguasai pasaran: (a) Perniagaan yang besar lebih mudah menguasai pasaran sesuatu produk berbanding dengan perniagaan bersaiz kecil.
 • Wujud pengkhususan: (a) Pihak pengurusan mampu mengupah tenaga pakar yang berpengalaman luas di setiap bahagian untuk menjalankan operasi mereka.

Kekurangan Perniagaan Bersaiz Besar

 • Komunikasi kurang berkesan: (a) Perniagaan yang besar mempunyai pelbagai aras atau hierarki dalam pengurusannya. (b) Hal ini akan melambatkan proses penghantaran sesuatu maklumat daripada satu jabatan ke jabatan yang lain. (c) Wujud juga kemungkinan berlakunya salah faham dalam proses penyampaian maklumat.
 • Birokrasi: (a) Terdapat banyak peraturan dan polisi yang perlu dipatuhi. (b) Sesuatu perkara yang mudah menjadi sukar kerana wujudnya pelbagai peraturan yang perlu dilaksanakan.
 • Risiko kerugian lebih besar: (a) Perniagaan bersaiz besar dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan politik dunia yang tidak menentu.

Cabaran Perniagaan Bersaiz Besar

 • Ketidakpastian pasaran: (a) Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak menentu, peraturan yang sentiasa berubah, perubahan teknologi dan pesaing adalah antara faktor yang menimbulkan ketidakpastian dalam sesebuah perniagaan.
 • Pengambilan pekerja: (a) Perniagaan menghadapi persaingan dengan perniagaan lain untuk mendapatkan pekerja pakar yang berpengalaman. (b) Terdapat juga golongan pekerja berpengalaman menubuhkan perniagaan mereka sendiri.
 • Meningkatkan keuntungan tahunan: (a) Perniagaan bersaiz besar menghadapi cabaran untuk meningkatkan keuntungan tahunan kerana proses perubahan sukar dilaksanakan. (b) Perniagaan memerlukan tindakan segera dalam menghadapi perubahan dalam persekitaran.
 • Perundangan peraturan kerajaan: (a) Perniagaan perlu mematuhi undangundang dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. (b) Perniagaan juga harus peka terhadap setiap perubahan yang berlaku termasuk dalam undang-undang seperti perlindungan pengguna.

Related posts