Usaha Sama (Maksud, Tujuan, Contoh, Kelebihan dan Kekurang) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan


Maksud Usaha Sama | Tujuan Usaha Sama | Contoh Usaha Sama | Kelebihan dan Kekurang Usaha Sama | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Usaha Sama

Usaha sama ialah suatu perkongsian strategik antara dua atau lebih individu atau syarikat dan mereka bersetuju untuk bekerjasama mengeluarkan barang atau perkhidmatan dalam jangka masa yang tertentu.Tujuan Usaha Sama

  • Tujuan usaha sama dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kedudukan syarikat, perkongsian kepakaran dan menambahkan keuntungan perniagaan pemilik. Apabila sesuatu usaha sama telah berjaya atau tercapai objektifnya, syarikat usaha sama selalunya akan dibubarkan. Kedua-dua syarikat juga dapat meningkatkan dana perniagaan dan seterusnya meningkatkan keuntungan.

Contoh Usaha Sama

Kelebihan dan Kekurang Usaha Sama

Kelebihan Usaha Sama

  • Membantu perniagaan untuk memperluas asas perniagaan. Syarikat boleh menjalankan perniagaan di tempat yang belum pernah diterokai
  • Dapat meningkatkan dana kewangan dan tenaga kerja untuk menjalankan sesuatu projek
  • Meningkatkan pengeluaran kerana pasaran adalah lebih besar
  • Mendapat teknologi baharu dan terkini dengan bekerjasama dalam pengeluaran
  • Mudah untuk mendapatkan bahan mentah dan sumber-sumber lain daripada syarikat usaha sama
  • Harta individu, aset serta pegangan dalam syarikat asal dikekalkan
  • Risiko dalam perniagaan dapat dikongsi kerana risiko ditanggung oleh kedua-dua buah syarikat

Kekurang Usaha Sama

  • Visi dan misi yang berbeza antara pihak yang bergabung menyebabkan berlakunya konflik
  • Perbezaan budaya dan cara pengurusan yang berbeza dalam menjalankan sesebuah perniagaan boleh membawa masalah kepada pengurusan pada masa hadapan

Related posts