Perniagaan Bersaiz Sederhana (Maksud, Kelebihan, Kekurangan, Cabaran) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan

Maksud Perniagaan Bersaiz Sederhana | Kelebihan Perniagaan Bersaiz Sederhana | Kekurangan | Cabaran perniagaan Bersaiz Sederhana | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Perniagaan Bersaiz Sederhana

 • Perniagaan dikategorikan bersaiz sederhana jika mempunyai nilai jualan tahunan sebanyak RM15 juta hingga kurang daripada RM50 juta dan bilangan pekerja 75 hingga kurang daripada 200 orang bagi syarikat pengilangan.
 • Bagi perniagaan berasaskan perkhidmatan pula nilai jualan tahunan mestilah bernilai RM3 juta hingga kurang daripada RM20 juta dengan bilangan pekerja tetap dari 30 hingga kurang daripada 75 orang.

Kelebihan Perniagaan Bersaiz Sederhana

 • Mudah ditubuhkan: (a) Perniagaan bersaiz sederhana mudah ditubuhkan sekiranya perniagaan yang dijalankan adalah dalam bentuk milikan tunggal atau perkongsian, prosedur penubuhannya mudah kerana tidak banyak peraturan perlu dipatuhi.
 • Fleksibel: (a) Perniagaan bersaiz sederhana juga adalah fleksibel. (b) Perniagaan bersaiz sederhana akan berupaya untuk membuat sesuatu perubahan dengan cepat dan mudah jika keadaan memerlukan perubahan dilakukan. (c) Pembahagian kerja perniagaan bersaiz sederhana juga adalah fleksibel. (d) Hal ini membolehkan pekerja melakukan lebih daripada tugasan sebenar mereka untuk menarik perhatian majikan.
 • Semangat berpasukan yang tinggi: (a) Majikan dapat memupuk semangat bekerja dalam pasukan. (b) Majikan mengetahui bahawa setiap pekerja ialah aset dalam memajukan sesebuah perniagaan.
 • Pelaporan kewangan syarikat dirahsiakan: (a) Perniagaan bersaiz sederhana tidak perlu melaporkan aktiviti dan kedudukan kewangan mereka kepada umum berbanding dengan syarikat besar. (b) Hal ini merupakan satu kelebihan perniagaan sekiranya pihak pengurusan sesebuah perniagaan berhasrat untuk menerokai pasaran baharu tanpa pengetahuan pesaingpesaing dalam industri.

Kekurangan Perniagaan Bersaiz Sederhana

 • Sukar menyediakan latihan: (a) Perniagaan bersaiz sederhana memerlukan pekerja yang berkemampuan untuk mengendalikan projek yang kompleks. (b) Namun mereka tiada sumber untuk melatih pekerja untuk menghadapi cabaran ini berbanding perniagaan bersaiz besar.
 • Sukar untuk memajukan kerjaya: (a) Perniagaan bersaiz sederhana tidak menawarkan peluang kerjaya yang menarik kepada pekerjanya. (b) Bilangan pekerja yang kurang menyebabkan seseorang pekerja tiada peluang menikmati kenaikan pangkat dalam organisasi perniagaan.
 • Wujud jurang hubungan: (a) Jurang hubungan wujud kerana bilangan pekerja yang lebih ramai menyukarkan hubungan rapat antara majikan dengan para pekerja.

Cabaran perniagaan Bersaiz Sederhana

 • Meningkatkan hasil: (a) Perniagaan bersaiz sederhana menghadapi cabaran yang besar untuk meningkatkan hasil berbanding dengan perniagaan bersaiz kecil dan besar. (b) Pada peringkat ini, perbelanjaan perniagaan cenderung untuk naik secara mendadak.
 • Pengambilan pekerja: (a) Pada tahap ini, pengambilan pekerja perlu diberikan perhatian yang serius oleh pihak pengurusan. (b) Perniagaan memerlukan tenaga kerja yang lebih ramai mahir dan berpengalaman untuk terus berkembang. (c) Terdapat persaingan dengan perniagaan besar untuk mendapatkan pekerja pakar yang berpengalaman.
 • Undang-undang dan peraturan kerajaan: (a) Semakin besar sesebuah perniagaan, semakin banyak peraturan yang perlu dipatuhi. (b) Selain pendaftaran perniagaan, peniaga perlu mendapatkan pelbagai lesen, permit atau suratsurat kuasa dari pelbagai agensi berdasarkan aktiviti yang dijalankan. (c) Jika peniaga terlibat dalam aktiviti pengeluaran makanan mereka perlu memohon lesen kilang makanan daripada Pegawai Kesihatan Daerah atau Majlis Perbandaran bagi tujuan pemeriksaan kesihatan ke atas kilang-kilang dan ujian keluaran makanan tersebut.
READ :   Komunikasi Perniagaan (Maksud, Tujuan, Jenis, Kepentingan, Asas, Assignment)

Related posts