Maksud dan Ciri Ciri Francais (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan

Maksud Francais | Ciri Ciri Perniagaan Francais | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Francais

Francais merupakan bentuk perniagaan yang berpotensi besar menyumbang kepada kepesatan pertumbuhan ekonomi negara. Francais merujuk pada hubungan antara dua pihak dari segi perjanjian urus niaga antara fancaisor dengan fancaisi.


Ciri Ciri Perniagaan Francais


Ciri-ciri perniagaan francais adalah seperti berikut:


  • Perniagaan mesti dikendalikan mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh francaisor
  • Perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian
  • Francaisi berhak untuk menggunakan cap atau rahsia dagangan milik francaisor
  • Francaisor mengenakan kawalan berterusan kepada francaisi
  • Francaisor bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada francaisi
  • Francaisi akan membuat sesuatu bayaran dalam bentuk fi atau bentuk balasan lain yang dipersetujui kepada francaisor
  • Francaisor dan fancaisi boleh menjalankan aktiviti perniagaan secara berasingan
READ :   Kelebihan dan Kekurangan Perniagaan Francais kepada Francaisi (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Related posts