Faktor Faktor Kemunculan Masyarakat Maritim di Portugal Abad Ke-16 dan 17 (Sejarah | SPTM)

Sejarah

Faktor Faktor Kemunculan Masyarakat Maritim di Portugal Abad Ke-16 dan 17 | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Abad ke-16 dan 17 merupakan masa yang penting dalam sejarah Portugal, dimana negara ini menjadi salah satu negara maritim yang kuat di dunia.

Dalam artikel ini, kami akan menerangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan masyarakat maritim di Portugal pada abad tersebut. Faktor-faktor ini termasuk kedudukan geografi Portugal yang berdekatan dengan laut, kestabilan politik di negara ini, peranan Putera Henry dalam pengembangan maritim, pengaruh Renaisans, perang Salib, penemuan baharu, perkembangan kapitalisme dan dorongan daripada pengembara terdahulu.

Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat memahami bagaimana masyarakat maritim di Portugal berkembang menjadi kuat pada abad tersebut dan bagaimana ia mempengaruhi perkembangan negara Portugal pada masa itu.


Faktor Faktor Kemunculan Masyarakat Maritim di Portugal Abad Ke-16 dan 17

Kedudukan Geografi

 • Kedudukan Portugal berhampiran dengan laut mendorong masyarakatnya melibatkan diri dalam bidang maritim. Portugal terletak di Semenanjung Iberia yang dikelilingi Lautan Atlantik. Mempunyai kawasan pantai yang panjang dan mempunyai pelabuhan yang baik seperti Lisbon dan Antwerp.
 • Pelabuhan ini berperanan sebagai pusat pengedaran barang dagangan dan pusat pengagihan rempah ratus yang dibawa dari Timur kepada pedagang Eropah. Masyarakatnya menjadi pelaut mahir kerana pengaruh kelautan yang membolehkan mereka perolehi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelayaran.

Kestabilan Politik

 • Faktor kebangkitan Portugal sebagai kuasa maritim.Ini menyebabkan raja Portugal memberi tumpuan kepada kegiatan maritim. Raja daripada Dinasti Avis (1383-1577) beri galakan kepada masyarakat Portugal melibatkan diri dalam bidang perdagangan dan perkapalan.
 • Keadaan politik bdi negara Eropah lain tidak stabil seperti Sepanyol,Perancis dan England.Ini kerana,negara kota Itali bersaing sama sendiridi Laut Mediterranean. Pada ketika itu juga, Sepanyol dan Belanda belum menjadi negara bangsa.Perancis dan England pula terlibat dalam Perang Seratus Tahun. Ini menjadikan Portugal mempunyai ruang untuk muncul menjadi kuasa maritim.

Peranan Putera Henry

 • Beliau merupakan tokoh yang berperanan dalam bidang penerokaan dan penjelajahan.Seorang saintis dan bekas tentera salib yang mengetahui ilmu kartografi. Digelar Henry The Navigator kerana mengasas institut pelayaran di Sagres.Institut ini berperanan sebagai pemberi latihan dan kemahiran kepada pelayar. Ia menjalankan aktiviti penyelidikan, penciptaan peralatan pelayaran dan membaiki kapal.
 • Pelayar yang dapat latihan telah menakluki Kepulauan Madeira(1419)dan Azores(1427). Tahun 1460, Portugis  menguasai rangkaian pelabuhan dari Kepulauan Madeira hingga  ke Cape Verde.

Pengaruh Renaisans

 • Gerakan ini menyebabkan Portugis muncul sebagai kuasa maritim dan menyebabkan perubahan dalam pemikiran bangsa Eropah. Renaisans mempunyai ciri-ciri seperti humanisme, individualisme, sekularisme, sifat kritikal, dan rasional.
 • Peranan institut gereja mengongkong pemikiran masyarakat mula hilang.Ini menyebabkan muncul era baru yang mementingkan sains dan teknologi serta kebebasan manusia berfikir. Era baru ini melahirkan semangat ingin tahu di kalangan masyarakat dan mula meneroka kawasan yang belum ditemui.

Perang Salib

 • Perang ini memberi peluang kepada Portugal dan bangsa Eropah lain mengenali peradaban dan kebudayaan Timur. Keadaan ini menjadikan bangsa Eropah berfikiran terbuka dan cara pemikiran yang lebih baik,menyebabkan berlaku perubahan gaya hidup bangsa Eropah. Masyarakat Eropah merantau dan belayar serata tempat. Mereka belayar ke Timur mendapatkaan barangan berharga.
 • Penerokaan wilayah Islam di Sepanyol mendedahkan orang Eropah kepada ilmu pelayaran. Mereka  menimba ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi, geometri, matematik, sains dan perubatan. Ini membantu Eropah melibatkan diri dalam penjelajahan.

Penemuan Baharu

 • Penemuan dalam teknologi pelayaran dan perkapalan membantu penerokaan. Pelayar Portugal cipta peralatan seperti astrolab,carta pelayaran, kompas magnetik, dan reka bentuk kapal. Peralatan ini digunakan untuk menentukan arah dan longitud.
 • Berpengetahuan dalam bidang geografi dan ilmu pelayaran. Portugal mempunyai kemahiran membina kapal jenis Caravel. Kapal ini berupaya untuk mengharungi lautan yang luas dan digunakan dalam pelayaran jarak jauh.

Perkembangan Kapitalisme

 • Menggalakkan kegiatan pengumpulan modal,hak milik persendirian,dan persaingan dalam perniagaan. Ini menyebabkan raja negara bangsa dan Portugal mempelopori perkembangan ini dan mengamalkan dasar merkantilisme yang memberi penekanan terhadap pengumpulan kekayaan,kekuasaan,jaga kebajikan penduduk tempatan.
 • Menguasai pelayaran melalui pelaburan baharu  dan menjadi galakan kepada pelayar dan raja menaja pelayaran.

Dorongan Daripada Pengembara Terdahulu

 • Pengembara memberi inspirasi kepada pelayar Portugal adalah seperti Marco Polo,Odoric Perdenone.Catatan mereka menarik minat pengembara Portugal mencari jalan laut seperti buku The Travels of  Marco Polo. John Monte pula merekod pengalamannya berkhidmat di Parsi,India,China.Ini medorong Portugal melancarkan ekspedisi ke Timur.
 • Mitos Prestor John diidentifikasikan sebagai Raja Ethiophia mendorong kepada kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Portugal.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan masyarakat maritim di Portugal pada abad ke-16 dan 17 meliputi kedudukan geografi negara yang berdekatan dengan laut, kestabilan politik yang memungkinkan pengembangan maritim, peranan Putera Henry dalam pengembangan maritim, pengaruh Renaisans, perang Salib yang meningkatkan minat dalam perdagangan dan penemuan baharu, perkembangan kapitalisme dan dorongan dari pengembara terdahulu. Faktor-faktor ini bersama-sama membantu membentuk masyarakat maritim yang kuat di Portugal pada abad tersebut dan mempengaruhi perkembangan negara Portugal pada masa itu. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah dan perkembangan masyarakat maritim di Portugal pada abad ke-16 dan 17.

Related posts