Ciri-Ciri Dan Kandungan Yang Terdapat Dalam Piagam Madinah (STPM | Sejarah)

Sejarah


Ciri-Ciri Dan Kandungan Yang Terdapat Dalam Piagam Madinah | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Ciri-Ciri Dan Kandungan Yang Terdapat Dalam Piagam Madinah

Ciri-ciri Piagam MadinahPiagam ini mengandungi 23 fasal mengenai orang Islam dan 24 fasal berkenan orang bukan Islam Madianah, ciri-ciri Piagam ini ialah;

a)    Undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah SWT

b)    Nabi Muhammad SAW ialah pemimpin ummah dan Negara Madianh;

c)     Semua anggota piagam mempunyai hak dan kebebasan beragama.


d)    Piagam ini menjamin keselamatan kepada orang Islam dan orang bukan Islam;

e)    Orang Mukmin daripada golongan Ansar dan Muhajirin adalah bersaudara;

f)     Semua anggota memikul tanggungjawab memperkukuh ekonomi dan mempertahankan Negara.

Kandungan Piagam Madinah

  1. Penduduk Madinah terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat yang berbeza dari segi agama dan budaya seperti orng islam, yahudi dan musyrikin. Mereka sememangnya memerlukan sebuah undang-undang bagi menjamin kesejahteraan dan keamanan hidup. Kandungan umum piagam Madinah meliputi perkara-perkara yang berikut; Perjanjian yang berkaitan dengan golongan muslimin, Perjanjian yang berkaitan dengan golongan yahudi, Perjanjian yang berkaitan dengan golongan Musyrikin dan Perjanjian yang melibatkan semua pihak, berkaitan dengan peraturan-peraturan umum.
  • Nabi Muhammad SAW telah membentuk Piagam Madinah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Undang-undang ini dipanggil SAHIFAHMADINAH atau PIAGAM MADINAH yang digubal pada tahun pertama dan kedua hijrah. Undang-undang ini melibatkan antara penduduk madinah, iaitu antara orang islam sesama islam dan antara orang islam dengan kaum yahudi.
  • Piagam ini digubal berdasarkan wahyu dan norma-norma masyarakat pada waktu itu yang terdiri daripada orang islam dan bukan islam. Kaum yahudi pada mulanya memberikan sambutan yang baik. Baginda telah berusaha untuk mendapatkan sokongan mereka. Baginda telah membentuk undang-undang yang dikenali sebagai SAHIFAH setelah kedua-dua pihak saling mempercayai .
  • Piagam yang telah dirangka oleh Nabi Muhammad SAW merupakan piagam pertama di dunia yang mantap dari aspek isi kandungannya kerana mampu memenuhi tujuan dan objektif berhubung kewajiban dan tanggungjawab rakyat serta keperluan-keperluan lain. Piagam Madinah terdiri daripada 47 FASAL . Secara umumnya piagam madinah terbahagi kepada lima bahagian umum : Fasal 1 merupakan pengenalan kepada piagam ini dan mengakui tentang keesaan ALLAH SWT dan kerasuan Nabi Muhammad SAW. Fasal 2 hingga 11 menerangkan kedudukan kaum-kaum dalam negara islam Madinah. Fasal 12 hingga 23 menerangkan kewajiban umat islam dari segi tanggungjawab sesama sendiri dan perkara-perkara yang patut ditinggalkan. Fasal 24 hingga 38 merupakan fasal yang menyebut keduduk kaum Yahudi dalam negara islam di Madinah. Fasal 39 hingga 47 pula menerangkan kedudukan yathrib (madinah) sebagai sebuah kota yang suci dan harus dipertahankan oleh penduduknya dalam segala peperangan.
  • Sahifah ini juga memberi garis panduan tentang prinsip umum tentang dasar pentadbiran masyarakat dan negara islam yang penduduknya terdiri daripada berbilang kaum. Wahyu ALLAH SWT merupakan sumber utama undang undang negara. Masyarakat di madinah dianggap sebagai sebuah ummah yang bertanggungjawab ke atas negara mereka. Nabi Muhammad SAW ialah pemimpin masyarakat, Semua anggota masyarakat bebas menganut sebarang agama, Setiap anggota SAHIFAH mesti menjalinkan hubungan yang erat dan Memberi jaminan keselamatan kepada orang bukan islam.
  • Piagam Madinah secara khususnya terbahagi kepada dua bahagian iaitu; Bahagian pertama mengandungi 23 fasal menyentuh tentang hubungan umat islam dengan kaum yahudi dan tanggungjawab sesama sendiri . Bahagian ini ditulis pada tahun pertama dan kedua hijrah , iaitu sebelum Perang Badar. Bahagian kedua mengandungi 24 fasal yang membabitkan kaum yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap islam Madinah.Bahagian ini ditulis selepas Perang Badar .

Related posts