Tujuan Peperangan Dalam Islam (STPM | Sejarah)

Sejarah

Tujuan Peperangan Dalam Islam | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Tujuan Peperangan Dalam Islam

1. Mempertahankan diri atau meneguhkan kedudukan.


  • Bagi mempertahankan diri dari sebarang serangan atau ancaman musuh, maka orang Islam dan Nabi Muhammad sendiri terpaksa mengangkat senjata bagi mempertahankan diri. Sebagai contoh, pencabulan orang Yahudi seperti Bani Qunaiqa’, Bani Nadir, dan Bani Quraizah terhadap perlembagaan Madinah. Mereka sentiasa mengancam masyarakat Islam Madinah.
  • Persekutuan Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah dan Musyrikin Makkah juga telah mencetuskan perang Azhab pada tahun ke-5 Hijrah. Kemenangan berpihak kepada orang Islam dan sebagai akibat, semua lelaki dewasa Yahudi Bani Nadir dihukum bunuh bagi tujuan memberi pengajaran kepada orang Yahudi.

2. Mempertahankan agama.

  • Peperangan berlaku dalam Islam adalah untuk menegakkan agama Allah (Islam) dan memelihara kehormatan dan keutuhan agama Islam, masyarakat dan negara Islam.
  • Sebagai contoh, peperangan Badar yang berlaku pada tahun ke-2 Hijrah disebabkan oleh orang Quraisy Makkah ingin menghapuskan Islam di Madinah. Musyrikin Makkah juga ingin melemahkan penguasaan orang Islam di Madinah. Oleh itu, menjadi tanggungjawab bagi setiap orang Islam mempertahankan Syiar dan agama Islam supaya terus berkembang.

3. Mempertahankan kedaulatan negara.


  • Allah s.w.t tidak mengizinkan orang Islam berperang melainkan setelah orang Islam diancam di dalam negaranya sendiri seperti di Madinah. Dengan mempertahankan negara, maka kedaulatan Islam akan dapat dipertahankan.
  • Imam Al- Ghazali menyatakan “Agama adalah asas, pemerintahan (negara) adalah pengawal. Sesuatu yang tiada asas akan hancur, sememtara sesuatu yang tiada pengawal akan lenyap. “

4. Mencari keamanan, keadilan dan melindungi hak asasi kehidupan.

  • Tujuan peperangan dalam Islam adalah untuk menyebarkan keamanan dalam kehidupan manusia. Justeru , Islam hanya akan memerangi golongan yang melakukan kezaliman dan enggan berdamai dengan umat Islam. Dengan menghapuskan golongan ini, kehidupan akan kembali aman, keadilan akan tertegak dan hak asasi kehidupan seperti harta benda , maruah dan nyawa akan terpelihara.
  • Islam mewajibkan umat Islam agar berkelakuan baik dan adil dengan golongan yang tidak melakukan sebarang kezaliman atau mencetuskan permusuhan dengan umat Islam.

5. Melindungi rumah ibadat.


  • Islam amat menitikberatkan pegangan agama dalam kehidupan manusia. Secara prinsipnya, Islam amat menghormati agama lain dan tidak mengenakan paksaan terhadap penganut agama lain untuk memeluk islam.
  • Peperangan dalam Islam, antara lain ialah bertujuan untuk menjaga kepentingan Islam dan kebebasan beragama seluruh manusia.
READ :   Faktor-Faktor Dan Peristiwa Tercetusnya Dahagi Di India Pada Tahun 1857 (STPM | Sejarah)

Related posts