Peranan Maharaja dalam Sistem Pentadbiran di China (Sejarah | STPM)

Sejarah

Peranan Maharaja dalam Sistem Pentadbiran di China | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Sejarah China mencatatkan peranan Maharaja dalam sistem pentadbiran yang amat penting. Maharaja di China merupakan pemimpin negara yang memegang kuasa penuh dalam mengatur pentadbiran negara dan membuat keputusan penting dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan lain-lain.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan peranan Maharaja sebagai Ketua Negara, Ketua Pentadbiran, Melantik Pembesar, Ketua Tentera, Ketua Hakim/Perundangan, Ketua Ekonomi, Ketua Sosial dan Ketua Agama Buddha, Taoisme dan Confucius.


Peranan Maharaja dalam Sistem Pentadbiran di China

Ketua Negara

 • Maharaja berusaha untuk mempertahankan Negara dari serangan luar dan berusaha untuk meluaskan empayarnya. Hal ini dapat dibuktikan pada peringkat awal Dinasti Ching. Maharaja Ching mendapat tentangan daripada keluarga Maharaja Ming yang berpusat di Nanking dan berjaya menewaskan penentangan tersebut.
 • berkuasa mutlak,  berperanan penting dalam urusan dasar luar negara, ketua perundangan, eksekutif dan  kehakiman dan dibantu oleh Jabatan Setiausaha  Tinggi dan Majlis Tertinggi Jabatan Penapis (pasukan perisikan raja) memutuskan dasar kerajaan. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintahan beraja China di bawah pemerintahan dinasti Ching menyaksikan satu perubahan dalam dasar pemerintahan beraja. Maharaja Ching telah menjalankan dasar tutup pintu. Urusan mempertahankan negara dari serangan luar dan meluaskan empayar memperlihatkan tanggungjawab maharaja China.

Ketua pentadbiran

 • Bagi melicinkan sistem perntadbiran, maharaja telah membahagikan kepada tiga sistem iaitu pentadbiran awam, pentadbiran ketenteraan dan pentadbiran syurga atau anak syurga. Pentadbiran awam berperanan dalam menguruskan pelantikan kakitangan awam.
 • Mereka dilantik untuk tempoh tiga tahun setelah itu mereka dikehendaki untuk menduduki peperiksaan awam. Pentadbiran ketenteraan bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal ketenteraan. Menjelang pemerintahan Dinasti Ching, terdapat seramai 8646 pengawal diraja.

Melantik pembesar

 • melantik dan melucutkan jawatan pegawai-pegawai kerajaan dan melantik pembesar di peringkat pusat dan wilayah

Ketua tentera

 • Bertanggungjawab memastikan keamanan negara, mengetuai angkatan tentera dalam medan peperangan meluaskan empayar (awal dinasti ming)

Ketua hakim/perundangan

 • Setiap arahan maharaja menjadi undang-undang.

Ketua Ekonomi

 • Memajukan ekonomi dengan mengamalkan dasar tutup pintu serta menguasai semua sumber ekonomi negara seperti pungutan cukai / ufti dan menentukan sistem sukatan dan timbangan. Berkuasa ke atas tanah (tanah hak raja) Penguasaan ekonomi ini diperlihatkan dengan pengiktirafan tanah sebagai hak maharaja. Aktiviti ekonomi yang dilakukan ialah pertanian. Segala ekonomi negara seperti pungutan cukai, hsil pertanian, perdagangan penduduk, ufti, barang dagangan, kepakaran dan lain-lain akan dikuasai oleh maharaja. Maharaja akan melantik pembesar untuk menjalankan urusan ekonomi.
 • Penambahan dalam pengeluaran pertanian di tanah-tanah yang diusahakan akan menambahkan keuntungan kepada golongan pembesar dan tuan tanah dalam pada masa yang sama dapat meningkatkan pendapatan cukai maharaja China. masyarakat China melihat pekerjaan sebagai pedagang adalah pekerjaan yang hina dan juga disebabkan oleh kedudukan pedagang adalah paling bawah dalam susun lapis masyarakat feudal di China. Maharaja China telah mengehadkan urusan perdagangan di Canton, pedagang British tidak boleh bermalam di Canton dan orang asing tidak dibenarkan mempelajari bahasa cina.

Ketua Sosial

 • Ketua adat istiadat, adat Kow-tow, dan memastikan alat-alat kebesaran diraja sentiasa dijaga (lambang naga). Pemimpin intelektual istana sebagai pusat perkembangan ilmu dan istana sebagai pusat peperiksaan awam kerajaan

Ketua agama Buddha, Taoisme dan Confucius

 • Memaastikan rakyat patuh ajaran agama serta memastikan agama tidak dicemari dengan pengaruh agama luar seperti agama  Kristian. Maharaja China mengamalkan ajaran confucianisme. Setiap individu harus memenuhi tanggungjawab bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni.
 • Ajaran ini menekankan konsep taat setia kepada raja yang membawa kepada keamanan dan kemakmuran. Oleh itu, maharaja membahagikan pentadbiran pusat kepada beberapa bahagian, iaitu Sekretariat Agung, Majlis Tertinggi yang dipecahkan kepada enam badan menteri dan Lembaga Penapis.

Secara keseluruhannya, peranan Maharaja dalam sistem pentadbiran China sangat penting. Maharaja memainkan peranan yang kompleks dan bertanggungjawab dalam mengatur pentadbiran negara dan membuat keputusan penting dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan lain-lain. Melalui kajian ini, kita dapat melihat betapa Maharaja merupakan pemimpin yang memegang kuasa penuh dan menentukan arah negara dalam segala aspek. Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan Maharaja dalam sejarah China dan betapa besarnya kesan yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin tersebut dalam sejarah negara China.

Related posts