Ciri Ciri Sistem Feudal di England Abad 16 – 17 (Sejarah | STPM)

Sejarah

Ciri Ciri Sistem Feudal di England Abad 16 – 17 | Sejarah | STPM | Bincangkan | Huraikan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Pada abad 16 dan 17, sistem feudal di England memainkan peranan penting dalam pembentukan negara dan masyarakat. Sistem feudal di England pada masa tersebut memiliki ciri-ciri yang unik dan menonjol. Dalam artikel ini, kita akan mengkaji golongan pahlawan, peralatan perang, penyatuan negara, perkongsian kuasa, pengaruh agama, kewajipan peribadi, serta pemilikan tanah yang menjadi ciri-ciri sistem feudal di England pada abad 16 dan 17.


Ciri Ciri Sistem Feudal di England Abad 16 – Abad 17

Golongan Pahlawan

Di England, golongan pahlawan dalam sistem feudal England dikenali sebagai knight. Knight berkhidmat dengan golongan bangsawan. Knight terikat kepada konsep kavalri. Pahlawan di England buta huruf. Mereka hanya menawarkan perkhidmatan dalam bidang ketenteraan. Mereka tidak mempunyai minat dalam bidang kesenian dan intelektual.

Peralatan Perang

Di England, antara peralatan perang yang digunakan oleh knight ialah pedang dan baju perisai. Baju perisai yang digunakan oleh knight diperbuat daripada besi. Knight menggunakan kuda dalam medan peperangan.

Penyatuan Negara

Di England, penyatuan negara pada zaman feudal dilakukan oleh raja-raja negara bangsa. Raja-raja dari dinasti Tudor yang memerintah England memainkan peranan dalam pengukuhan negara bangsa di England.


Perkongsian Kuasa

Dalam sistem feudal di England , wujud perkongsian kuasa dalam pemerintahan. Raja berkongsi kuasa dengan badan perwakilan.


Pengaruh Agama

Feudalisme di England dipengaruhi oleh agama Kristian. Institusi gereja amat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat feudal. Institusi gereja mengongkong segala aspek kehidupan masyarakat.

Kewajipan Peribadi

  • Di England, sistem feudalisme berteraskan undang-undang Rom. Sistem feudalisme menekankan hak, undang-undang, dan kewajipan peribadi antara lord dan vassal.

Pemilikan Tanah

  • Di England, golongan knight menerima anugerah tanah bagi perkhidmatan mereka. Mereka mengawal petani yang bekerja di tanah mereka.

Secara keseluruhan, sistem feudal di England pada abad 16 dan 17 memiliki ciri-ciri yang unik dan menonjol dalam golongan pahlawan, peralatan perang, penyatuan negara, perkongsian kuasa, pengaruh agama, kewajipan peribadi, serta pemilikan tanah. Sistem feudal ini memberikan struktur yang kukuh dalam masyarakat dan negara England pada masa tersebut. Namun juga diikuti dengan masalah sosial yang melibatkan kesenjangan sosio-ekonomi yang cukup besar antara golongan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.



Walaupun sistem feudal di England sudah tidak lagi digunakan, namun pengaruhnya masih terasa dalam masyarakat dan negara saat ini. Kajian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sistem feudal di England pada abad 16 dan 17 memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat dan negara England dan juga memberikan pandangan tentang konsekuensi sistem yang digunakan pada masa tersebut.

READ :   Pembinaan Masyarakat Islam di Makkah (STPM | Sejarah)

Related posts