Contoh Surat Rasmi Permohonan Sponsor

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Permohonan Sponsor | Surat Rasmi Permohonan Sponsor | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Permohonan Sponsor

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Permohonan Sponsor? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Permohonan Sponsor” yang mungkin dapat membantu anda.


Contoh Surat Rasmi Permohonan Sponsor

Contoh Surat 1:

[Logo organisasi]

[Alamat organisasi]

[Tarikh]


Kepada,

Pihak Pengurus,


[Syarikat/Organisasi]

[Alamat]

Tuan/Puan,

PERMOHONAN SPONSOR UNTUK ACARA KARNIVAL PENDIDIKAN TAHUNAN

Saya merujuk kepada perkara di atas dan dengan segala hormatnya, saya ingin memohon sumbangan daripada pihak tuan/puan bagi menjayakan acara karnival pendidikan tahunan kami yang akan diadakan pada [Tarikh dan masa acara] di [Lokasi acara].

Acara ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pendidikan yang bermakna kepada kanak-kanak dan remaja di kawasan sekitar. Selain itu, acara ini juga merupakan platform bagi pelajar-pelajar dari pelbagai sekolah untuk bertemu, berinteraksi, dan berkongsi pengalaman mereka dalam bidang pendidikan.

Untuk menjayakan acara ini, kami memerlukan sumbangan daripada pihak tuan/puan dalam bentuk kewangan dan barang. Segala sumbangan akan digunakan sepenuhnya untuk tujuan acara sahaja dan nama pihak tuan/puan akan dipaparkan dalam segala promosi dan iklan acara ini.

Oleh itu, saya berharap agar pihak tuan/puan dapat memberikan sumbangan seikhlas hati untuk menjayakan acara ini. Segala sumbangan boleh disalurkan ke akaun bank kami seperti berikut:

[No. akaun bank]

[Nama bank]

[Nama akaun]

Sekiranya tuan/puan memerlukan sebarang maklumat lanjut atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang acara ini, sila hubungi saya di talian [No. telefon] atau melalui emel di [Emel].

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan sumbangan tuan/puan. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan tuan/puan.

Yang benar,

[Nama penuh]

[Jawatan]

[Organisasi]

Contoh Surat 2:

[Logo organisasi]

[Alamat organisasi]

[Tarikh]

Kepada,

Pihak Pengurus,

[Syarikat/Organisasi]

[Alamat]

Tuan/Puan,

PERMOHONAN SPONSOR UNTUK KEMPEN KEBAJIKAN TAHUNAN

Saya merujuk kepada perkara di atas dan dengan segala hormatnya, saya ingin memohon sumbangan daripada pihak tuan/puan bagi menjayakan kempen kebajikan tahunan kami yang akan diadakan pada [Tarikh dan masa kempen] di [Lokasi kempen].

Kempen ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan seperti anak-anak yatim, orang tua, dan golongan miskin. Dalam kempen ini, kami akan mengadakan aktiviti seperti pemberian sumbangan makanan, baju, dan barangan keperluan harian. Selain itu, kami juga akan mengadakan aktiviti kesihatan seperti pemeriksaan kesihatan percuma dan ceramah kesihatan.

Untuk menjayakan kempen ini, kami memerlukan sumbangan daripada pihak tuan/puan dalam bentuk kewangan dan barang. Segala sumbangan akan digunakan sepenuhnya untuk tujuan kempen sahaja dan nama pihak tuan/puan akan dipaparkan dalam segala promosi dan iklan kempen ini.

Oleh itu, saya berharap agar pihak tuan/puan dapat memberikan sumbangan seikhlas hati untuk menjayakan kempen ini. Segala sumbangan boleh disalurkan ke akaun bank kami seperti berikut:


[No. akaun bank]

[Nama bank]

[Nama akaun]

Sekiranya tuan/puan memerlukan sebarang maklumat lanjut atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang kempen ini, sila hubungi saya di talian [No. telefon] atau melalui emel di [Emel].

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan sumbangan tuan/puan. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan tuan/puan.

Yang benar,

[Nama penuh]

[Jawatan]

[Organisasi]

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan adalah salah satu jenis surat rasmi yang sering digunakan dalam kehidupan seharian. Surat ini digunakan untuk memohon atau meminta sesuatu dari pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih tinggi daripada kita. Surat rasmi permohonan adalah surat yang mempunyai struktur dan format tertentu dan ia perlu ditulis dengan jelas dan teratur. Di dalam artikel ini, kita akan membincangkan tentang takrif dan faedah surat rasmi permohonan.

Takrif Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan adalah surat rasmi yang ditulis untuk memohon sesuatu daripada pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih tinggi daripada kita. Surat ini mempunyai struktur dan format tertentu dan ia perlu ditulis dengan jelas dan teratur. Surat rasmi permohonan biasanya digunakan dalam situasi yang memerlukan pengesahan bertulis atau bagi meminta persetujuan atau kebenaran daripada pihak berkuasa.

Struktur Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan mempunyai struktur dan format tertentu yang perlu diikuti. Berikut adalah struktur surat rasmi permohonan:

 1. Tarikh
 2. Alamat surat
 3. Tajuk surat
 4. Salam pembuka
 5. Penerangan tentang tujuan surat
 6. Permohonan
 7. Sebab-sebab permohonan
 8. Kesan permohonan
 9. Salam penutup
 10. Nama pengirim surat
 11. Tandatangan

Faedah Surat Rasmi Permohonan


Surat rasmi permohonan mempunyai pelbagai faedah. Berikut adalah beberapa faedah surat rasmi permohonan:

 • Membuat permohonan secara bertulis memberi kesan yang lebih kukuh. Ini kerana ia memberi bukti yang jelas tentang permohonan yang dibuat. Jika terdapat sebarang pertikaian atau kekeliruan, surat tersebut boleh dijadikan rujukan.
 • Memastikan bahawa maklumat permohonan dikemukakan dengan jelas dan terperinci. Dalam surat rasmi permohonan, semua butir-butir permohonan perlu dijelaskan dengan terperinci. Ini akan memudahkan pihak yang berkuasa memahami permohonan dan memudahkan mereka membuat keputusan yang tepat.
 • Memberikan kesan yang lebih sopan. Surat rasmi permohonan mempunyai format dan struktur tertentu yang menunjukkan bahawa pengirim surat mengambil masa dan usaha untuk membuat permohonan yang baik. Ini menunjukkan bahawa permohonan tersebut diambil dengan serius dan dihargai.
 • Menunjukkan bahawa pengirim surat mematuhi prosedur yang betul. Surat rasmi permohonan biasanya memerlukan pematuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Dalam kes ini, pengirim surat perlu memastikan bahawa semua prosedur dipatuhi untuk memastikan permohonan diterima.
 • Memperlihatkan tahap profesionalisme. Surat rasmi permohonan memerlukan kecekapan dan kebolehan dalam menggunakan bahasa formal dan penggunaan struktur surat yang betul. Ini menunjukkan bahawa pengirim surat mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan mempunyai kesedaran tentang etika perniagaan dan profesionalisme.
READ :   Contoh Surat Rasmi Aduan Pencemaran Alam Sekitar

Related posts