Contoh Surat Rasmi Permohonan Sokongan

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Permohonan Sokongan | Surat Rasmi Permohonan Sokongan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Permohonan Sokongan

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Permohonan Sokongan? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Permohonan Sokongan” yang mungkin dapat membantu anda.


Contoh Surat Rasmi Permohonan Sokongan

Contoh Surat 1:

Nama Pengirim

Jawatan dalam organisasi

Alamat penuh


No. Telefon

No. Faks


E-mel

Tarikh: (Tarikh penulisan surat)

Nama Penerima

Jawatan dalam organisasi

Alamat penuh

No. Telefon

No. Faks

E-mel

Perihal: Permohonan Sokongan

Salam Sejahtera,

Saya merujuk kepada perkara di atas. Saya, (Nama Pengirim), selaku (Jawatan dalam organisasi) dari (Nama Organisasi) ingin memohon sokongan daripada (Nama Penerima) untuk membantu kami dalam menjayakan satu projek yang sedang kami anjurkan.

Projek ini adalah (nyatakan jenis projek) dan ia bertujuan untuk (nyatakan tujuan projek). Projek ini juga memerlukan kerjasama dan sokongan daripada pihak lain untuk memastikan kejayaannya. Oleh itu, kami berharap (Nama Penerima) dapat memberikan sokongan yang diperlukan untuk menjayakan projek ini.

Berikut adalah beberapa bentuk sokongan yang kami perlukan daripada (Nama Penerima):

(Nyatakan jenis sokongan yang diperlukan)

(Nyatakan jenis sokongan yang diperlukan)

(Nyatakan jenis sokongan yang diperlukan)

Saya yakin bahawa (Nama Penerima) merupakan pihak yang boleh memberikan sokongan yang diperlukan untuk menjayakan projek ini. Kami berharap agar permohonan kami ini akan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(Nama Pengirim)

(Jawatan dalam organisasi)

Contoh Surat 2:

Nama Pengirim

Jawatan dalam organisasi

Alamat penuh

No. Telefon

No. Faks

E-mel

Tarikh: (Tarikh penulisan surat)

Nama Penerima

Jawatan dalam organisasi

Alamat penuh

No. Telefon

No. Faks

E-mel

Perihal: Permohonan Sokongan bagi Kempen Kesihatan

Salam Sejahtera,

Saya, (Nama Pengirim), selaku (Jawatan dalam organisasi) dari (Nama Organisasi), ingin memohon sokongan daripada (Nama Penerima) bagi Kempen Kesihatan yang akan diadakan oleh kami pada bulan depan.

Kempen Kesihatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan dan menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Kami akan mengadakan beberapa aktiviti seperti ceramah kesihatan, pertandingan sukan, dan pemeriksaan kesihatan percuma.

Kami berharap agar (Nama Penerima) dapat memberikan sokongan dalam bentuk berikut:

Sumbangan kewangan untuk membantu menampung kos penyelenggaraan kempen

Menjadi penaja utama bagi aktiviti tertentu dalam kempen

Menyediakan fasiliti atau ruang untuk aktiviti kempen


Kami berharap permohonan kami ini akan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan kami berterima kasih atas sokongan dan kerjasama dari pihak (Nama Penerima) dalam usaha kami untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(Nama Pengirim)

(Jawatan dalam organisasi)

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan adalah salah satu jenis surat rasmi yang sering digunakan dalam kehidupan seharian. Surat ini digunakan untuk memohon atau meminta sesuatu dari pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih tinggi daripada kita. Surat rasmi permohonan adalah surat yang mempunyai struktur dan format tertentu dan ia perlu ditulis dengan jelas dan teratur. Di dalam artikel ini, kita akan membincangkan tentang takrif dan faedah surat rasmi permohonan.

Takrif Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan adalah surat rasmi yang ditulis untuk memohon sesuatu daripada pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih tinggi daripada kita. Surat ini mempunyai struktur dan format tertentu dan ia perlu ditulis dengan jelas dan teratur. Surat rasmi permohonan biasanya digunakan dalam situasi yang memerlukan pengesahan bertulis atau bagi meminta persetujuan atau kebenaran daripada pihak berkuasa.

Struktur Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan mempunyai struktur dan format tertentu yang perlu diikuti. Berikut adalah struktur surat rasmi permohonan:

 1. Tarikh
 2. Alamat surat
 3. Tajuk surat
 4. Salam pembuka
 5. Penerangan tentang tujuan surat
 6. Permohonan
 7. Sebab-sebab permohonan
 8. Kesan permohonan
 9. Salam penutup
 10. Nama pengirim surat
 11. Tandatangan

Faedah Surat Rasmi Permohonan


Surat rasmi permohonan mempunyai pelbagai faedah. Berikut adalah beberapa faedah surat rasmi permohonan:

 • Membuat permohonan secara bertulis memberi kesan yang lebih kukuh. Ini kerana ia memberi bukti yang jelas tentang permohonan yang dibuat. Jika terdapat sebarang pertikaian atau kekeliruan, surat tersebut boleh dijadikan rujukan.
 • Memastikan bahawa maklumat permohonan dikemukakan dengan jelas dan terperinci. Dalam surat rasmi permohonan, semua butir-butir permohonan perlu dijelaskan dengan terperinci. Ini akan memudahkan pihak yang berkuasa memahami permohonan dan memudahkan mereka membuat keputusan yang tepat.
 • Memberikan kesan yang lebih sopan. Surat rasmi permohonan mempunyai format dan struktur tertentu yang menunjukkan bahawa pengirim surat mengambil masa dan usaha untuk membuat permohonan yang baik. Ini menunjukkan bahawa permohonan tersebut diambil dengan serius dan dihargai.
 • Menunjukkan bahawa pengirim surat mematuhi prosedur yang betul. Surat rasmi permohonan biasanya memerlukan pematuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Dalam kes ini, pengirim surat perlu memastikan bahawa semua prosedur dipatuhi untuk memastikan permohonan diterima.
 • Memperlihatkan tahap profesionalisme. Surat rasmi permohonan memerlukan kecekapan dan kebolehan dalam menggunakan bahasa formal dan penggunaan struktur surat yang betul. Ini menunjukkan bahawa pengirim surat mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan mempunyai kesedaran tentang etika perniagaan dan profesionalisme.
READ :   Contoh Surat Rasmi Berhenti Pengajian

Related posts