Contoh Surat Rasmi Berhenti Asrama

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Berhenti Asrama | Surat Rasmi Berhenti Asrama | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Berhenti Asrama

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Berhenti Asrama? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Berhenti Asrama” yang mungkin dapat membantu anda.


Contoh Surat Rasmi Berhenti Asrama

Contoh Surat 1:

Surat Rasmi

Kepada Pengurus Asrama,

[Alamat Asrama]


Tuan,

Saya, [Nama Penuh], ingin memaklumkan bahawa saya ingin berhenti tinggal di asrama yang diuruskan oleh pihak tuan. Saya ingin memberikan notis 30 hari berkuat kuasa pada [Tarikh akhir notis 30 hari] sebagai tarikh akhir tempoh saya tinggal di asrama ini.


Saya mengambil keputusan ini berdasarkan beberapa faktor peribadi yang mempengaruhi keputusan saya. Saya ingin mengekalkan hubungan yang baik dengan pihak pengurusan asrama dan menyediakan bantuan dalam memudahkan peralihan penghuni asrama pada orang yang berminat untuk mengambil tempat saya di asrama ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan asrama dan rakan-rakan penghuni asrama yang lain atas kerjasama dan sokongan yang diberikan kepada saya selama saya tinggal di asrama ini. Saya berharap agar asrama terus menjadi tempat tinggal yang selesa dan selamat bagi penghuninya.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[Nama Penuh]

[Alamat surat-menyurat]

[No. Telefon]

Contoh Surat 2:

Surat Rasmi

Kepada Pengurus Asrama,

[Alamat Asrama]

Tuan,

Saya, [Nama Penuh], dengan ini ingin memberikan notis bahawa saya bercadang untuk berhenti tinggal di asrama yang diuruskan oleh pihak tuan. Saya berharap untuk memberikan notis 30 hari berkuat kuasa pada [Tarikh akhir notis 30 hari] sebagai tarikh akhir tempoh saya tinggal di asrama ini.

Keputusan ini bukan kerana masalah peribadi atau prestasi asrama, namun kerana saya telah menamatkan pengajian saya di institusi yang terletak di kawasan ini. Oleh itu, saya tidak lagi memerlukan tempat tinggal di asrama dan perlu mencari tempat tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerja saya yang baru.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan asrama dan rakan-rakan penghuni asrama yang lain atas kerjasama dan sokongan yang diberikan kepada saya selama saya tinggal di asrama ini. Saya berharap agar asrama terus menjadi tempat tinggal yang selesa dan selamat bagi penghuninya.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,


[Nama Penuh]

[Alamat surat-menyurat]

[No. Telefon]

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Berhenti

Surat rasmi berhenti adalah surat rasmi yang digunakan untuk memberikan notis berhenti atau mengumumkan perletakan jawatan dari sesebuah organisasi atau syarikat. Surat ini amat penting dalam mengekalkan hubungan yang baik antara bekas pekerja dengan majikan serta memastikan segala perkara berkaitan pengakhiran perkhidmatan diproses dengan lancar.

Takrif Surat Rasmi Berhenti

Surat rasmi berhenti adalah surat rasmi yang digunakan oleh bekas pekerja untuk memberitahu majikan bahawa dia telah membuat keputusan untuk berhenti daripada perkhidmatan syarikat tersebut. Surat ini perlu memenuhi keperluan dan tatacara syarikat atau organisasi yang berkenaan serta memastikan semua maklumat yang berkaitan diberikan dengan jelas.

Faedah Surat Rasmi Berhenti

  • Menjaga Hubungan yang Baik

Surat rasmi berhenti dapat membantu menjaga hubungan yang baik antara bekas pekerja dengan majikan. Dalam surat tersebut, bekas pekerja dapat menyatakan sebab-sebab mengapa dia berhenti dan menyatakan penghargaan kepada majikan atas pengalaman yang diperoleh semasa berkhidmat. Dengan ini, ia dapat membina kepercayaan dan saling hormat antara bekas pekerja dan majikan.

  • Mematuhi Tatacara Syarikat atau Organisasi

Dalam surat rasmi berhenti, bekas pekerja perlu mematuhi tatacara yang ditetapkan oleh syarikat atau organisasi berkenaan. Ini termasuk memberikan notis yang mencukupi sebelum meninggalkan pekerjaan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan memulangkan segala barangan yang diambil semasa bekerja. Dengan mematuhi tatacara yang ditetapkan, bekas pekerja dapat memastikan pengakhiran perkhidmatan dilakukan dengan lancar dan bebas dari sebarang konflik atau masalah.

  • Meningkatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan

Dalam surat rasmi berhenti, bekas pekerja dapat memohon rujukan atau pengesahan daripada majikan untuk digunakan semasa memohon pekerjaan di masa hadapan. Rujukan daripada majikan dapat membantu bekas pekerja meningkatkan peluang pekerjaan di masa hadapan.


Kesimpulannya, surat rasmi berhenti adalah satu jenis surat rasmi yang penting dalam mengumumkan pengakhiran perkhidmatan seseorang daripada syarikat atau organisasi. Surat ini membantu menjaga hubungan yang baik antara bekas pekerja dan majikan, memastikan pengakhiran perkhidmatan dilakukan mengikut tatacara yang ditetapkan dan meningkatkan peluang pekerjaan masa depan. Oleh itu, penting untuk memahami tatacara dan keperluan syarikat atau organisasi serta menggunakan bahasa yang sopan dan jelas dalam penulisan surat rasmi berhenti.

READ :   Contoh Surat Rasmi Permohonan Lawatan Sambil Belajar

Related posts