Contoh Surat Rasmi Wakil Syarikat

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Wakil Syarikat | Surat Rasmi Wakil Syarikat | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Wakil Syarikat

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Wakil Syarikat? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Wakil Syarikat” yang mungkin dapat membantu anda.

Contoh Surat Rasmi Wakil Syarikat

Contoh 1:

[LOGO SYARIKAT]

[ALAMAT SYARIKAT]

[NO. TELEFON SYARIKAT]

[EMEL SYARIKAT]

Tarikh: [TARIKH]

Kepada Y.Bhg. Dato’/Puan/Puan Sri [NAMA PENERIMA]

[PEJABAT/AGENSI/INSTITUSI]

[ALAMAT]

[NEGERI]

[POSKOD]

Tuan/Puan,

SURAT RASMI WAKIL SYARIKAT

Sukacita kami memaklumkan bahawa [NAMA SYARIKAT] telah melantik [NAMA WAKIL SYARIKAT] sebagai wakil syarikat bagi tujuan menguruskan urusan perniagaan di [KAWASAN/NEGERI].

Sehubungan dengan itu, kami berharap agar pihak tuan/puan dapat memberikan kerjasama yang sewajarnya kepada [NAMA WAKIL SYARIKAT] dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Untuk makluman pihak tuan/puan, sila rujuk lampiran berkenaan butir-butir [NAMA WAKIL SYARIKAT] dan juga dokumen sokongan yang menyatakan pemilihan [NAMA WAKIL SYARIKAT] sebagai wakil syarikat.

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian tuan/puan dalam perkara ini.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[ NAMA PENGERUSI ]

[ JAWATAN ]

[ NAMA SYARIKAT ]

Contoh 2:

[Header syarikat]

[Alamat syarikat]

[Poskod, Bandar]

[Negeri]

Tarikh: [Tarikh surat]

Kepada Yth:

[Ketua Jabatan / Ketua Pengarah]

[Alamat Pejabat]

[Poskod, Bandar]

[Negeri]

Tuan,

RUJUKAN: WAKIL SYARIKAT

Dengan segala hormatnya, saya selaku wakil syarikat [Nama Syarikat], ingin membuat permohonan untuk mengadakan pertemuan dengan tuan bagi membincangkan hal-hal berkaitan dengan kerjasama yang akan dilaksanakan antara syarikat kami dengan tuan.

Saya telah dilantik oleh syarikat untuk mewakili pihak kami dalam hal ini. Saya berharap dapat menjadualkan tarikh dan waktu yang sesuai bagi pertemuan ini dengan tuan dan juga wakil-wakil daripada syarikat tuan jika perlu.


Sekiranya tuan bersedia, saya amat berbesar hati jika dapat mengadakan pertemuan di pejabat kami. Walau bagaimanapun, jika tuan memerlukan kami untuk mengadakan pertemuan di pejabat tuan, kami juga bersedia membuat persediaan yang sewajarnya.

Saya sertakan bersama surat ini, butiran peribadi saya serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syarikat kami bagi kemudahan tuan dalam membuat persediaan.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau maklumat tambahan yang tuan perlukan, sila hubungi saya melalui nombor telefon atau e-mel yang tertera di bawah ini.

Sekian, terima kasih atas kerjasama tuan dalam hal ini. Saya amat menghargai masa dan perhatian tuan dalam menjawab surat ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama]

[Wakil Syarikat]

[No. Telefon]

[E-mel]

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Wakil

Surat rasmi wakil merujuk kepada surat yang ditulis oleh seseorang yang mewakili sesebuah organisasi, badan atau individu. Surat ini biasanya digunakan untuk menyampaikan maklumat, meminta sesuatu, atau memberikan respon terhadap sesuatu.

Terdapat beberapa faedah utama dalam penulisan surat rasmi wakil, antaranya:

  • Menunjukkan profesionalisme – Surat rasmi wakil biasanya dihasilkan dengan format yang betul dan bahasa yang sopan. Ini membantu menunjukkan kepada penerima surat bahawa organisasi atau badan yang diwakili adalah profesional dalam urusan komunikasi.
  • Meningkatkan kredibiliti – Dengan menggunakan surat rasmi wakil, penerima surat akan lebih cenderung mengambil permintaan atau maklumat yang disampaikan serius. Ini kerana surat rasmi wakil membuktikan bahawa permintaan atau maklumat itu datang daripada sesebuah organisasi atau badan yang sah.
  • Menjelaskan niat – Surat rasmi wakil biasanya dihasilkan untuk tujuan tertentu, seperti meminta bantuan atau memberikan respon terhadap sesuatu. Dengan menyatakan niat secara jelas dalam surat, penerima surat akan lebih mudah memahami apa yang diminta atau dijawab.

Oleh itu, penulisan surat rasmi wakil adalah penting dalam komunikasi rasmi. Ia membantu meningkatkan keberkesanan komunikasi serta menunjukkan profesionalisme dan kredibiliti organisasi atau badan yang diwakili.

Related posts