Contoh Surat Rasmi Wakil Ke Mahkamah

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Wakil Ke Mahkamah | Surat Rasmi Wakil Ke Mahkamah | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Wakil Ke Mahkamah

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Wakil Ke Mahkamah? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Wakil Ke Mahkamah” yang mungkin dapat membantu anda.


Contoh Surat Rasmi Wakil Ke Mahkamah

Contoh 1:

Surat Rasmi

Tarikh: 10 Mac 2023

Kepada,


Pendaftar Mahkamah Tinggi

Kuala Lumpur


Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MELANTIK WAKIL KE MAHKAMAH

Saya, Encik Ahmad bin Ali, dengan ini merujuk kepada kes mahkamah antara saya dan Encik Hassan bin Abdullah, kes no. 123/2023 yang akan berlangsung pada 15 April 2023. Saya ingin mengemukakan permohonan untuk melantik seorang wakil bagi mewakili saya dalam kes ini.

Saya memohon agar Tuan dapat memberi kebenaran untuk melantik Encik Azman bin Yusof, Peguamcara di firma peguamcara Azman & Co. sebagai wakil saya dalam kes ini. Encik Azman mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang undang-undang sivil dan pernah menangani kes-kes yang berkaitan dengan isu yang sama dengan kes ini.

Sekiranya permohonan saya ini diterima, Encik Azman akan berurusan dengan semua perkara berkaitan dengan kes ini seperti membuat persediaan kertas-kertas kes dan menghadiri sebarang persidangan mahkamah yang dijadualkan.

Saya bersedia membayar yuran perkhidmatan yang dikenakan oleh Encik Azman dan memastikan bahawa semua kos berkaitan dengan wakil ini akan ditanggung oleh saya.

Sekian, terima kasih atas perhatian Tuan terhadap permohonan saya. Saya harap permohonan ini akan diluluskan dan saya akan menerima maklumat lanjut mengenai tindakan yang perlu diambil selepas ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[ tandatangan ]

Ahmad bin Ali

No. Kad Pengenalan: 901010-10-1234

Alamat: No. 55, Jalan Merdeka, 50200 Kuala Lumpur

Contoh 2:

Nama Penerima Surat

Alamat Penerima Surat

Poskod, Negeri

Tarikh: 15 Mac 2023

Yang dihormati Tuan/Puan,

Surat Kuasa Untuk Mewakili Saya di Mahkamah


Sesiapa Yang Berkenaan,

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

Jalan Duta, 50680 Kuala Lumpur

Saya, Azam Bin Ali, (No. K/P: 901212-01-1234) ingin memohon untuk memberi kuasa kepada Encik Ahmad Bin Hassan (No. K/P: 800212-12-4321) untuk mewakili saya dalam semua urusan berkaitan dengan kes jenayah saya yang sedang dihadapi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 20 April 2023.

Saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Encik Ahmad Bin Hassan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sewajarnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kes tersebut. Saya juga memohon supaya Mahkamah membenarkan Encik Ahmad Bin Hassan mewakili saya dan melakukan semua urusan yang berkaitan dengan kes tersebut.

Sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kes ini, saya berjanji untuk memberitahu Encik Ahmad Bin Hassan dengan segera.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

(Azam Bin Ali)

cc: Encik Ahmad Bin Hassan

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Wakil

Surat rasmi wakil merujuk kepada surat yang ditulis oleh seseorang yang mewakili sesebuah organisasi, badan atau individu. Surat ini biasanya digunakan untuk menyampaikan maklumat, meminta sesuatu, atau memberikan respon terhadap sesuatu.

Terdapat beberapa faedah utama dalam penulisan surat rasmi wakil, antaranya:

  • Menunjukkan profesionalisme – Surat rasmi wakil biasanya dihasilkan dengan format yang betul dan bahasa yang sopan. Ini membantu menunjukkan kepada penerima surat bahawa organisasi atau badan yang diwakili adalah profesional dalam urusan komunikasi.
  • Meningkatkan kredibiliti – Dengan menggunakan surat rasmi wakil, penerima surat akan lebih cenderung mengambil permintaan atau maklumat yang disampaikan serius. Ini kerana surat rasmi wakil membuktikan bahawa permintaan atau maklumat itu datang daripada sesebuah organisasi atau badan yang sah.
  • Menjelaskan niat – Surat rasmi wakil biasanya dihasilkan untuk tujuan tertentu, seperti meminta bantuan atau memberikan respon terhadap sesuatu. Dengan menyatakan niat secara jelas dalam surat, penerima surat akan lebih mudah memahami apa yang diminta atau dijawab.

Oleh itu, penulisan surat rasmi wakil adalah penting dalam komunikasi rasmi. Ia membantu meningkatkan keberkesanan komunikasi serta menunjukkan profesionalisme dan kredibiliti organisasi atau badan yang diwakili.

READ :   Contoh Surat Rasmi Permohonan Pinjaman Barang

Related posts