Ciri Ciri Sistem Feudal di Jepun Abad 16 Abad 17 (Sejarah | SPTM)

Sejarah

Ciri Ciri Sistem Feudal di Jepun Abad 16 Abad 17 | STPM | Sejarah | My Wislah | Wislah Malaysia |

READ :   Kejayaan-Kejayaan Nabi Muhammad SAW di Madinah (STPM | Sejarah)

Sistem feudal adalah sistem pemerintahan yang digunakan pada zaman dahulu di Jepun pada abad 16 dan 17. Dalam sistem ini, golongan pembesar atau pahlawan berkuasa dan berkhidmat untuk golongan bangsawan.


Dalam artikel ini, kami akan menerangkan ciri-ciri sistem feudal di Jepun pada abad tersebut, termasuk golongan pahlawan, peralatan perang, penyatuan negara, perkongsian kuasa, pengaruh agama, kewajipan peribadi dan pemilikan tanah. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana sistem pemerintahan di Jepun pada zaman dahulu berfungsi dan bagaimana ia mempengaruhi perkembangan negara Jepun pada masa itu.

Ciri Ciri Sistem Feudal di Jepun Abad 16 Abad 17

Golongan Pahlawan

Di Jepun, golongan pahlawan dalam sistem feudal di Jepun dikenali sebagai samurai. Samurai berkhidmat dengan golongan bangsawan. Samurai terikat kepada konsep bushido. Pahlawan di Jepun mempunyai minat dalam bidang kesenian dan kesarjanaan. Pemilikan ilmu dianggap perkara mulia dalam kalangan pahlawan di Jepun.

Peralatan Perang

Di Jepun, peralatan yang digunakan oleh samurai sama seperti knight di England. Baju perisai yang digunakan oleh samurai diperbuat daripada logam atau sutera.

Penyatuan Negara

Di Jepun pada akhir abad ke-16, pemerintahan beraja di Jepun menjadi lemah. Panglima tentera memainkan peranan dalam memulihkan keamanan dan menyatukan Jepun.Perkongsian Kuasa

Dalam sistem feudal di Jepun, tidak wujud perkongsian kuasa dengan badan perwakilan. Kekuasaan dan kesetiaan menjadi sesuatu yang mutlak.

Pengaruh Agama

Feudalisme di Jepun dipengaruhi oleh agama Buddha. Keadaan politik yang tidak stabil pada zaman Kamakura menyebabkan rakyat mendapatkan perlindungan daripada institusi agama. Golongan pahlawan melakukan meditasi bagi mendapat ketenangan.


Kewajipan Peribadi

Di Jepun, sistem feudalisme berteraskan etika China. Kewajipan peribadi feudal di Jepun menekankan aspek moral berbanding undang-undang.

Pemilikan Tanah

Di Jepun, golongan samurai tidak memiliki tanah. Mereka menerima gaji dalam bentuk beras daripada daimyo (tuan tanah).


Secara keseluruhan, sistem feudal di Jepun pada abad 16 dan 17 ditandai oleh golongan pahlawan yang berkhidmat dengan golongan bangsawan dan terikat dengan konsep bushido, peralatan perang yang digunakan oleh samurai, penyatuan negara melalui panglima tentera, tidak ada perkongsian kuasa dengan badan perwakilan, pengaruh agama Buddha, kewajipan peribadi yang berteraskan etika China dan pemilikan tanah oleh golongan samurai. Sistem feudal ini juga membawa kesan yang besar pada perkembangan negara Jepun pada masa itu. Memahami sistem ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejarah dan perkembangan Jepun.

Related posts