Pelaksanaan Raja Berperlembagaan di England (Sejarah | STPM)

Sejarah


Pelaksanaan Raja Berperlembagaan di England | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Sejarah Inggeris telah mencatatkan banyak perubahan dalam pemerintahan negara. Salah satu perubahan yang paling penting adalah pelaksanaan sistem raja berperlembagaan setelah berakhirnya Revolusi Cemerlang pada tahun 1688. Sebelum ini, sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak digunakan di England, namun setelah Revolusi Cemerlang berlaku secara aman, sistem ini digantikan dengan raja berperlembagaan. Raja Charles II ditabal sebagai raja England setelah Richard Cromwell meletak jawatannya dan mesti mengamalkan sistem beraja berperlembagaan.Sistem ini juga membawa kepada perkembangan politik kepartian dengan munculnya dua parti utama iaitu Parti Whig dan Parti Torries yang sebahagian besarnya dikuasai oleh golongan aristokrat, gentry dan bourjuis. Namun, golongan rakyat atau kelas bawahan masih tidak diberikan ruang untuk terlibat secara langsung dalam politik.

Artikel ini akan menjelaskan secara terperinci tentang pelaksanaan raja berperlembagaan di England, termasuk perkembangan politik yang berlaku, peruntukan-peruntukan yang diluluskan oleh parlimen, serta kedudukan raja dan parlimen dalam sistem pemerintahan yang digunakan. Kita juga akan melihat bagaimana perubahan ini membawa kepada perpaduan politik yang lebih kukuh di negara tersebut.

Pelaksanaan Raja Berperlembagaan di England

  • Sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak telah digantikan dengan raja berperlembagaan selepas berakhirnya Revolusi Cemerlang yang berlaku secara aman dan memberi impak yang besar terhadap perubahan landskap politik England selepas 1688. Raja Charles II telah ditabal sebagai raja England selepas Richard Cromwell meletak jawatannya dan mesti mengamalkan sistem beraja berperlembagaan. Sistem pemerintahan raja berperlembagaan juga membawa kepada perkembangan politik kepartian apabila wujud dua buah parti iaitu Parti Whig dan Parti Torries yang sebahagian besarnya dikuasai oleh golongan aristokrat, gentry dan bourjuis.
  • Golongan rakyat atau kelas bawahan masih tidak diberikan ruang untuk terlibat secara langsung dalam politik di England ketika itu. Selepas Raja Charles II meninggal dunia pada tahun 1685, diganti pula oleh Raja James II yang lebih cenderung untuk memulihkan kembali doktrin kuasa suci raja. Oleh itu Raja James II telah disingkirkan dan kemudiannya Marry II dan Raja William of Orange telah ditabal sebagai raja England yang baharu selepas berlakunya Revolusi Cemerlang (1698) tanpa berlaku pertumpahan darah.
  • Parlimen meluluskan Toleration Act dan Bill of Right pada 1699. Raja berperlembagaan adalah sejenis kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem berperlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Toleration Act bertujuan mewujudkan kebebasan beragama bagi penganut Kristian yang bermazhab Protestan di England. Manakala Bill of Right pula mengemukakan beberapa peruntukan berhubung dengan bidang kuasa raja dalam soal undang-undang dan pencukaian serta keadilan dan hak untuk mengecapi kebebasan.
  • Raja berperlembagaan di England memerintah berdasarkan peruntukan yang diluluskan oleh parlimen dan tidak lagi mempunyai kuasa autokratik. Raja tidak boleh memansuhkan undang-undang yang telah diluluskan oleh parlimen. Raja tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam urusan mahkamah dalam aspek penguatkuasaan undang-undang
  • Kedudukan parlimen menjadi semakin kuat apabila Act of Settlement diluluskan pada 1701 yang menetapkan hanya raja yang bermazhab protestan sahaja yang layak menjadi raja. Raja juga bertanggungjawab kepada parlimen sebagai institusi yang mewakili rakyat dan mempunyai keutuhan dalam soal legislatif dan eksekutif. Sistem pemerintahan beraja mutlak di England juga telah menghapuskan pergeseran antara raja dengan parlimen dalam soal-soal dasar pemerintahan dan keadaan ini secara langsung telah memperkukuhkan perpaduan dalam politik negara tersebut.

Penutup

Pelaksanaan sistem raja berperlembagaan di England merupakan perubahan penting dalam sejarah negara tersebut. Revolusi Cemerlang pada tahun 1688 telah mengubah sistem pemerintahan dari raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Pemerintahan ini juga membawa kepada perkembangan politik kepartian dengan munculnya dua parti utama iaitu Parti Whig dan Parti Torries. Namun, golongan rakyat atau kelas bawahan masih tidak diberikan ruang untuk terlibat secara langsung dalam politik.

Peruntukan-peruntukan yang diluluskan oleh parlimen seperti Toleration Act dan Bill of Right telah memperkuat kedudukan parlimen dalam pemerintahan. Raja tidak lagi mempunyai kuasa autokratik dan harus memerintah berdasarkan peruntukan yang diluluskan oleh parlimen. Ini juga menghapuskan pergeseran antara raja dengan parlimen dalam soal-soal dasar pemerintahan dan memperkukuhkan perpaduan dalam politik negara.


Secara keseluruhannya, pelaksanaan sistem raja berperlembagaan di England telah membawa kepada perubahan yang signifikan dalam sejarah negara tersebut dan memperkuat kedudukan parlimen dalam pemerintahan. Ini merupakan contoh yang baik bagi negara-negara lain dalam mengubah sistem pemerintahan yang tidak sesuai kepada sistem yang lebih baik.

Related posts