Faktor Kejatuhan Sistem Pembesar di China (Sejarah – STPM)

Sejarah

Faktor Kejatuhan Sistem Pembesar di China | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia | 

Sejarah China telah mencatatkan banyak kejayaan dan kegagalan dalam pemerintahan. Salah satu kegagalan yang paling dikenali adalah kejatuhan sistem pembesar yang digunakan selama berabad-abad. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kejatuhan sistem ini termasuk kemerosotan nilai etika dan moral Confucius, konsep taat setia yang ditukar ganti dengan material, perbendaharaan negara yang merosot, rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan, pembesar yang dilantik tanpa melalui saringan yang ketat dan kandungan sistem peperiksaan awam.


Artikel ini akan menjelaskan secara terperinci faktor-faktor ini dan bagaimana ia telah menyumbang kepada kejatuhan sistem pembesar di China. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Confucius yang dulunya dihormati telah ditinggalkan, bagaimana rasuah telah menjadi norma dalam pemerintahan, dan bagaimana sistem peperiksaan awam yang dulunya digunakan untuk mencari bakat telah dirusak oleh korupsi.


Faktor Kejatuhan Sistem Pembesar di China

Kemerosotan nilai etika dan moral confucius

  • Kemerosotan nilai etika dan moral confucius dalam kalangan pegawai berterusan apabila China membuka pintu negaranya kepada perdagangan luar.
  • Perdagangan dengan barat  yang dijalankan di canton telah membolehkan pegawai mengutip cukai ke atas barangan import dan eksport dan pedagang asing dikenakan cukai yang tinggi bergantung kepada jumlah perdagangan mereka.

Konsep taat setia ditukar ganti dengan material

  • Konsep taat setia kepada kerajaan pusat dalam kalangan pegawai kerajaan sudah ditukar ganti dengan material.

Perbendaharaan negara China merosot

  • Bayaran ganti rugi kepada Barat, keperluan menambahkan persenjataan negara. Pemberhentian sumbangan dari wilayah2 yang mengalami kebuluran dan pemberontakan.
  • Maharaja China meningkatkan kadar pungutan cukai dalam perdagangan dan hasil pertanian.

Rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan

  • Tidak dapat menambahkan perbendaharaan negara
  • Masalah kewangan semakin meruncit pada akhir pemerintahan Dinasti Ch’ing.

Pembesar yang dilantik tidak melalui saringan yang ketat

  • Pembesar-pembesar yang dilantik berdasarkan sistem peperiksaan awam tidak diuji kebolehan mentadbir negara.

Kandungan sistem peperiksaan awam

  • Kandungan peperiksaan awam berdasarkan ajaran confucius kurang relevan dengan dunia realiti
  • Pembesar harus menghadapi dunia realiti yang penuh dengan cabaran bukan seperti yang terkandung dalam ajaran klasik sahaja.

Sistem pembesar di China telah mengalami kejatuhan yang signifikan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemerosotan nilai etika dan moral Confucius, konsep taat setia yang ditukar ganti dengan material, perbendaharaan negara yang merosot, rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan, pembesar yang dilantik tanpa melalui saringan yang ketat dan kandungan sistem peperiksaan awam. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam pemerintahan, serta pentingnya saringan yang ketat dalam proses pemilihan pembesar. Kita harus belajar dari kesilapan masa lalu dan memastikan bahawa kesilapan yang sama tidak berulang.

READ :   Transformasi Sosial, Ekonomi dan Kemunculan Intelektual Tempatan di Negara China

Related posts