Pelaksanaan Raja Mutlak di Perancis (Sejarah | STPM)

Sejarah


Pelaksanaan Raja Mutlak di Perancis | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia | 

Sejarah Perancis telah mencatatkan banyak perubahan dalam pemerintahan negara. Salah satu sistem pemerintahan yang digunakan selama berabad-abad adalah sistem raja mutlak. Dalam sistem ini, raja dianggap sebagai sumber kuasa negara dan berkuasa ke atas gereja. Raja juga dibantu oleh golongan bangsawan yang memegang kuasa ekonomi dan memungut cukai tanpa sekatan. Raja juga mempunyai kuasa untuk menggunakan bala tentera negara serta melakukan pemerintahan yang autokratik.Walaupun sistem ini dianggap sebagai sistem yang tidak adil dan tidak demokratik, namun pemerintahan raja mutlak di Perancis juga telah mencatatkan kejayaan dalam bidang kesusasteraan dan keseniaan. Raja-raja yang memerintah seperti Raja Louis XIV dan Raja Louis XV telah memperkenalkan seni yang gemilang dan meningkatkan taraf hidup rakyat Perancis.

Artikel ini akan menjelaskan secara terperinci tentang pelaksanaan sistem raja mutlak di Perancis, termasuk kuasa yang dimiliki oleh raja dan golongan bangsawan, serta kelebihan dan kekurangan sistem ini. Kita juga akan melihat bagaimana sistem ini telah mempengaruhi bidang kesusasteraan dan keseniaan di negara tersebut.

Pelaksanaan Raja Mutlak di Perancis

Raja sebagai sumber kuasa Negara

 • Raja merupakan sumber kepada segala kekuasaan dan undang-undang di dalam sebuah negara. Contoh Raja Louis ke- XIV, Raja Perancis (1638-1715) pernah berkata “ L’etat c’est moi”   (Negara adalah beta)

Raja berkuasa ke atas gereja

 • Raja perlu berikrar menjaga dan pertahankan agama negara iaitu Kristian mazhab Katolik. Kuasa pope ke atas gereja telah berjaya dikurangkan oleh raja.  Raja berkuasa melantik biskop dan ketua biara
 • mereka yang dilantik oleh raja akan lebih  mentaati raja, ini telah memberi kelebihan kepada  raja untuk mengawal gereja dengan lebih mudah.

Dibantu oleh golongan bangsawan.

 • Pemerintah monarki Perancis pandai mengambil hati para bangsawan dengan memberi mereka  pencen  yang tinggi dan ditawarkan kerja-kerja yang memberikan gaji yang lumayan. Golongan ini bertanggungjawab membekalkan angkatan tentera untuk  membentengi negara tidak berjaya.
 • Kesempatan ini berjaya dimanafaatkan oleh raja mereka.  Raja berjaya memperolehi hak untuk  memiliki tentera yang bersiap sedia (standing army).  Contoh Louis XIV berjaya mempunyai angkatan tentera  yang terbesar, paling lengkap dan  cekap di Eropah.

Kuasa untuk memungut cukai mereka sendiri tanpa sekatan.

 • Ini memberi kelebihan kepada raja untuk membuat perancangan pentadbiran, ketenteraan dan  menanggung perbelanjaan kerajaannya sendiri.  Raja Perancis hidup mewah dengan membina istana-istana besar di pelusuk negara.  Mereka  hidup bergaya dan dapat membina prestij yang tersendiri.
 • Contoh raja Louis XIV telah membina istana besar di Versailles, arkitek-arkitek terkemuka  telah mereka bangunan dan diperindahkan oleh pelukis-pelukis terkenal.

Raja telah menggunakan bala tenteranya

 • Raja telah menggunakan bala tenteranya untuk mengawal golongan bangsawan yang ingin menentangnya. 
 • Contoh Raja Louis ke – XIII menggunakan pasukan tentera raja untuk memusnahkan kota-kota  yang menentangnya.

Berkuasa Ekonomi.

 • Negara Perancis berjaya mengekalkan kekukuhan ekonominya dengan jumlah penduduk yang  ramai, ini menyebabkan rakyat Perancis merasa bangga dan  tiada alasan untuk menentang   pemerintahan beraja. Mendapat sokongan golongan peniaga, kelas pertengahan dan profesional kepada raja dalam   mengurangkan kuasa golongan bangsawan dan gereja.  Ini kerana selama ini hanya golongan ini sahaja yang membayar cukai sedangkan golongan  bangsawan dan gereja dikecualikan.
 • Negara Perancis mempunyai pegawai-pegawai yang berkebolehan seperti menteri kewangan  Jean Baptiste Colbert yang berjaya memjadikan Perancis sebagai negara industri dan kuasa   militer.

Gemilang Kesusasteraan dan keseniaan.

 • Zaman Louis XIV juga zaman keemasan bagi kesusasteraan Perancis.  Antara tokoh-tokoh seni  yang terkenal ialah Racine dan Moliere.

Penutup

Sistem raja mutlak di Perancis adalah sistem pemerintahan yang digunakan selama berabad-abad. Dalam sistem ini, raja dianggap sebagai sumber kuasa negara dan berkuasa ke atas gereja. Raja juga dibantu oleh golongan bangsawan yang memegang kuasa ekonomi dan memungut cukai tanpa sekatan. Raja juga mempunyai kuasa untuk menggunakan bala tentera negara serta melakukan pemerintahan yang autokratik. Walaupun sistem ini dianggap sebagai sistem yang tidak adil dan tidak demokratik, namun pemerintahan raja mutlak di Perancis juga telah mencatatkan kejayaan dalam bidang kesusasteraan dan keseniaan.


Namun, sistem ini juga menyebabkan rakyat Perancis terpinggir dari kekuasaan dan ditindas oleh golongan bangsawan yang berkuasa. Ini menyebabkan rakyat tidak merasa puas dan akhirnya menyebabkan Revolusi Perancis pada tahun 1789. Sistem ini mengajar kita bahawa sistem pemerintahan yang tidak adil dan tidak demokratik akan menyebabkan kekecewaan rakyat dan akhirnya menyebabkan perubahan besar dalam sejarah negara.

Related posts