Sumbangan Masyarakat Maritim di Portugal pada Abad Ke-16 dan Abad Ke-17 (Sejarah | STPM)

Sejarah

Sumbangan Masyarakat Maritim di Portugal pada Abad Ke-16 dan Abad Ke-17 | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Portugal merupakan sebuah negara yang memiliki sejarah yang kaya dan kompleks dalam bidang penjelajahan dan perdagangan. Salah satu aspek yang menarik dalam sejarah Portugal adalah sumbangan masyarakat maritim pada abad ke-16 dan ke-17. Pada masa ini, masyarakat maritim Portugal telah menunjukkan perkembangan dalam bidang penjelajahan, perdagangan, penguasaan tanah dan wilayah, perkapalan serta penyebaran agama Kristian.


Dalam artikel ini, kita akan mengkaji tentang sumbangan masyarakat maritim Portugal pada abad ke-16 dan ke-17. Kita akan melihat bagaimana penjelajahan, perdagangan, penguasaan tanah dan wilayah, perkapalan serta penyebaran agama Kristian telah mempengaruhi perkembangan negara Portugal.

Sumbangan Masyarakat Maritim di Portugal pada Abad Ke-16 dan Abad Ke-17

Penjelajahan

 • Masyarakat maritim di Portugal memberi sumbangan dalam bidang penjelajahan dan penerokaan. Penglibatan orang Portugal dalam bidang penjelajahan dan penerokaan dapat dikesan sejak awal abad ke-15. Pelayar Portugal berjaya menyeberangi Selat gibraltar dan menawan pantai barat Afrika.
 • Menjelang pertengahan abad ke-15, pelayar Portugal berjaya menguasai Kepulauan Madeira dan Azores. Diego Cam belayar sejauh 1400 batu sepanjang pantai barat Afrika antara tahun 1482-1484. Pada tahun 1487, Bartholomew Diaz memulakan pelayaran dengan tiga buah kapal dan berjaya mengelilingi Tanjung Harapan. Pada masa yang sama, Sepanyol juga amat aktif dalam kegiatan penjelajahan dan penerokaan. Keadaan ini menimbulkan persaingan dan membawa kepada Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494.
 • Vasco da Gama melancarkan ekspedisi ke Timur dengan empat buah kapal seberat 120 tan serta 180 orang pelaut. Pada tahun 1497, Vasco da Gama berjaya mengelilingi Tanjung Harapan dan belayar sepanjang pantai hingga ke Malindi. Dari Malindi, Vasco da Gama berjaya merentasi Lautan Hindi dengan bantuan Ibn Majid dan sampai di Calicut, India pada tahun 1498. Kejayaan Vasco da Gama meletakkan asas bagi Portugal melakukan penjelajahan ke Asia Tenggara, China, dan Jepun.

Perdagangan

 • Penglibatan masyarakat maritim Portugal dalam kegiatan perdagangan dapat dikesan sejak awal abad ke-15. Menjelang pertengahan abad ke-15, pelayar yang dihantar oleh Putera Henry terlibat dalam perdagangan hamba yang amat menguntungkan. Menjelang tahun 1460, Portugal berjaya menguasai rangakaian pelabuhan yang menganjur dari Kepulauan Madeira hingga Cape Verda.
 • Kejayaan Vasco da Gama sampai ke timur memberi dorongan kepada pelayar Portugal melancarkan ekspedisi perdagangan ke Timur. Ekspedisi perdagangan dihantar ke Timur untuk mendapatkan barang dagangan seperti rempah, lada hitam, sutera, dan batu permata.
 • Pedagang-pedagang Portugal mendirikan pangakalan perdagangan di Sri Lanka, Sumatera, Pulau Jawa, dan Kepulauan Rempah. Pada tahun 1503, Francisco de Almeida memulakan usaha menguasai laluan perdagangan ke Timur. Selain itu, beliau berhasrat untuk menghapuskan monopoli perdagangan rempah oleh saudagar Islam. Menjelang tahun 1505, Alfonso de Albuquerque mengatur gerakan menguasai jalan perdagangan ke Asia Tenggara.
 • Selepas menguasai Kepulauan Rempah, Portugal mengasaskan pusat perdagangan di Canton pada tahun 1517. Pada tahun 1542, pedagang-pedagang Portugal berjaya mengasaskan pusat perdagangan di Jepun. Portugal juga menubuhkan pangkalan perdagangan di Afrika khususnya di Mozambique pada tahun 1520. Pangkalan perdagangan ini memainkan peranan sebagai pusat persinggahan bagi kapal dagang yang dalam pelayaran dari Eropah ke Asia.
 • Selepas berjaya menubuhkan pusat perdagangan, Portugal memeterai perjanjian perdagangan denagan raja-raja tempatan. Melalui perjanjian ini, saudagar lain tidak dibenarkan berdagang di pelabuhan tersebut kecuali dengan lesen yang dikeluarkan oleh Portugal. Perkembangan ini menyebabkan orang Portugal berjaya menguasai laluan perdagangan ke Timur. Ini meletakkan asas bagi orang Portugal menguasai perdagangan rempah daripada Saudagar Islam.
 • Kekayaan dan kemakmuran yang diperoleh oleh Portugal menyebabkan kuasa Barat yang lain berlumba-lumba untuk melancarkan ekspedisi ke Timur.

Penguasaan tanah dan wilayah

 • Masyarakat maritim d Portugal juga melibatkan diri dalam penguasaan tanah jajahan bermula sejak abad ke-15 Masihi.  Pada tahun 1415, orang Portugal berjaya menawan Ceuta yang terletak di Maghribi daripada orang Islam. Pada tahun 1419, pelayar Portugal yang menerima latihan di sekolah pelayaran yang diasaskan oleh Putera Henry berjaya menakluki Kepulauan Madeira. Pada tahun 1427, orang Portugal berjaya menguasai Azores dan seterusnya belayar sepanjang pantai ke selatan benua Afrika. Pada tahun 1503, Portugal berjaya menguasai Cochin yang terletak di pantai barat India dan seterusnya djadikan sebagai ibu pejabat, pentadbiran Portugal di Timur.
 • Pada tahun 1508, angkatan tentera Portugal berjaya menewaskan angkatan tentera Mesir di Diu. Peristiwa ini meletakkan asas bagi Portugal untuk meneruskan penguasaan mereka terhadap dunia di Timur. Pada 11 september 1508, angakatan tentera Portugal yang diketuai oleh Lopez de Sequira tiba d Melaka. Angkatan ini berundur dari Melaka setelah mengetahui rancangan Melaka yang berhasrat menyerang mereka atas hasutan pedagang Gujerat.
 • Pada tahun 1510, angkatan tentera Portugal berjaya menguasai Goa di India. Selepas itu, Portugal mengatur gerakan untuk menguasai laluan perdagangan di Asia Tenggara. Pada tahun 1511, Portugal menguasai Melaka dan seterusnya usha dilakukan untuk menguasai Kepulauan Maluku. Selepas menguasai kepulauan rempah, Portugal mendapatkan tanah jajahan di Macau pada tahun 1517.
 • Portugal mengukuhkan kedudukannya dengan menguasai tanah jajahan di Amerika Syarikat khususnya di Brazil. Perkembangan ini menyebabkan Portugal muncul sebagai kuasa Barat yang paling aktif dalam kegiatan penjajahan pada abad ke-16.

Perkapalan

 • Masyarakat martim di Portugal mencapai kemajuan yang pesat dalam bdang perkapalan. Mereka mempunyai kepakaran dalam pembinaan kapal serta kemajuan dalam teknologi perkapalan. Mereka mempunyai kemahiran dalam pembinaan kapal yang mampu belayar di lautan luas. Sebagai contoh mereka memiliki teknologi membina kapal jenis Caravel seberat 2000 tan. Antara peralatan baharu yang dicipta oleh mereka ialah catra pelayaran, kompas dan astrolab. Mereka juga memiliki peta-peta yang lengkap bag memudahkan kgiatan penerokaan dan penjelajahan.
 • Institusi pelayaran: Masyarakat maritim di Portugal merupakam masyarakat Eropah yang pertama mendirikan sekolah pelayaran yang didirikan oleh Henry the Navigator di Sagres yang ditubuhkan untuk memberi latihan dan kemahiran kepada pelayar Portugal. Sekolah ini memberi galakan dan dorongan kepada pelayar-pelayar melibatkan diri dalam kegiatan penerokaan dan penjelajahan. Pelayar yang mendapat latihan di sekolah ini berjaya menguasai Kepulauan Madeira, Azores dan belayar sepanjang pantai selatan benua Afrika.

Penyebaran agama Kristian


 • Masyarakat maritim di Portugal juga terlibat dalam penyebaran agama Kristian. Dalam hal ini, mubaligh Kristian turut dihantar dalam ekspedisi pelayaran ke Timur.
 • Mubaligh Kristian telah memulakan usaha untuk mengkristiankan penduduk di tanah jajahan. Umpamanya penduduk Portugal dan mubaligh Kristian datang beramai-ramai ke Brazil dan menetap di petempatan baharu seperti di Sao Paolo, Pernambuco, dan Bahia.

Sumbangan masyarakat maritim Portugal pada abad ke-16 dan ke-17 adalah penting dalam sejarah negara tersebut. Masyarakat maritim telah menunjukkan perkembangan dalam bidang penjelajahan, perdagangan, penguasaan tanah dan wilayah, perkapalan serta penyebaran agama Kristian. Penjelajahan, perdagangan, penguasaan tanah dan wilayah, perkapalan serta penyebaran agama Kristian telah memainkan peranan penting dalam perkembangan negara Portugal. Ini menunjukkan bahawa sumbangan masyarakat maritim Portugal pada masa itu sangat penting dalam membentuk sejarah negara Portugal seperti yang kita kenali hari ini.


Melalui pemahaman mengenai sumbangan masyarakat maritim Portugal pada abad ke-16 dan ke-17, kita dapat memahami perkembangan negara Portugal lebih dalam dan menghargai sumbangan yang telah diberikan oleh masyarakat maritim Portugal dalam sejarah negara tersebut.


READ :   Bentuk Dan Pelaksanaan Adat Perpatih (STPM | Sejarah)

Related posts