Sistem Pembesar di China Pada Abad Ke 16 Hingga Ke 20 (Sejarah – STPM)

Sejarah


Sistem Pembesar di China Pada Abad Ke 16 Hingga Ke 20 | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Sejarah China pada abad ke-16 hingga ke-20 ditandai oleh sistem pembesaran yang kompleks dan bersepadu. Dalam artikel ini, kami akan mengkaji tentang sistem pembesar yang digunakan pada zaman tersebut, termasuk tugas dan fungsi dari badan-badan penting yang terlibat dalam pentadbiran pusat. Kami juga akan melihat bagaimana sistem ini beroperasi di peringkat wilayah dan bagaimana golongan terpelajar diintegrasikan ke dalam pentadbiran kerajaan.Sistem Pembesar di China Pada Abad Ke 16 Hingga Ke 20

Sekretariat Agung

  • Tugas Sekretariat Agung ialah membantu maharaja dalam menyelia dan menyelaras enam badan kementerian dalam pentadbiran pusat.Mereka akan memaklumkan kepada maharaja segala perjalanan dalam enam badan kementerian.

Majlis Tertinggi

  • Majlis  Tertinggi menjadi badan penasihat yang penting kepada maharaja.Melalui majlis ini,sebenarnya urusan  pemerintahan dan pentadbiran China dijalankan. Majlis ini dibahagikan kepada enam kementerian. Setiap kementerian akan dikawal oleh seorang pegawai kanan atau dikenali sebagai Shangschu. Shanschu  pula akan dibantu oleh beberapa pegawai rendah dalam setiap urusan berdasarkan kementeriannya. Enam kementerian tersebut ialah kementerian Personal, Kementerian Kewangan, Kementerian Adat, Kementerian Perang, Kementerian Keadilan dan Kementerian Kerja Raya.

Lembaga Penapis (censoreta)

  • Lembaga Penapis atau Censoreta menjadi mata dan telinga maharaja,iaitu memaklumkan segala aktiviti pembesar2 China kepada maharaja untuk maharaja mengambil tindakan yang sewajarnya.

Golongan Terpelajar

  • Golongan terpelajar (sarjana)mempunyai darjat paling tinggi. Golongan ini dipilih sebagai pegawai kerajaan berdasarkan tahap peperiksaan awam yang mereka lulus.Peperiksaan ini bertujuan memilih golongan sarjana yang layak memegang jawatan pegawai dalam perkhidmatan kerajaan.Lulus peperiksaan awam bermakna anak kunci kekayaan dan pangkat rasmi yang penting. Mereka ditempatkan di kementerian2 penting yang melibatkan penggubalan dasar,iaitu menganggotai Imperial secratariat yang bertanggungjawab membuat dasar negara dan Imperial cancelory yang bertanggungjawab dalam meminda sesuatu dasar.
  • Dasar yang digubal dilaksanakan di peringkat wilayah oleh pembesar bawahan dalam Jabatan Hal Ehwal Negara. Mereka akan berperanan mengikut fungsi enam jabatan yang dibentuk di bawahnya,iaitu Jabatan Kakitangan,Jabatan Upacara, Jabatan Tentera, Jabatan Kehakiman, dan Jabatan Kerja Awam.
  • Pembesar di peringkat wilayah dibantu oleh pembesar tempatan yang dikenali sebagai gentry. Pembesar wilayah bukan golongan sarjana memiliki angkatan tentera sendiri.Mereka bertanggungjawab menyediakan bantuan ketenteraan kepada pemerintahan pusat di samping menjaga wilayah mereka sendiri.
  • Pentadbiran wilayah juga diuruskan oleh pegawai2 pengawas kerajaan. Antara tugas utama ialah mengawasi aktiviti semua peringkat pentadbiran dan mendakwa pegawai2 yang menyeleweng serta mencadangkan perubahan dalam operasi kerajaan.
  • Semasa Dinasti Ch’ing,gabenor dilantik sebagai pentadbir wilayah. Tugas gabenor ialah menjaga urusan pentadbir an wilayah,menjaga keamanan dan ketenteraman, serta mengutip cukai untuk dihantar kepada pemerintahan pusat.Kuasa gabenor tertakluk kepada adat istiadat dan tradisi wilayah yang telah ditetapkan dalam diri diraja. Gabenor harus bertanggungjawab dan berhubung secara langsung dengan pemerintahan pusat. Gabenor akan dibantu oleh pegawai2 daerah yang dilantik oleh maharaja seperti Bendahari dan Hakim

Sistem pembesaran di China pada abad ke-16 hingga ke-20 adalah sistem yang kompleks dan bersepadu. Terdapat pelbagai badan penting yang terlibat dalam pentadbiran pusat, seperti Sekretariat Agung, Majlis Tertinggi, Lembaga Penapis, dan golongan terpelajar. Masing-masing badan memainkan peranan yang penting dalam menjamin kelancaran pentadbiran negara.

Di peringkat wilayah, pentadbiran diuruskan oleh pembesar bawahan yang dibantu oleh pembesar tempatan dan pegawai pengawas kerajaan. Sistem ini memastikan bahawa dasar-dasar yang digubal di peringkat pusat dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Walaupun sistem ini mungkin kompleks, ia telah berjaya dalam mengekalkan stabiliti dan kekuasaan kerajaan China selama berabad-abad. Kajian tentang sistem pembesaran ini memberikan kita pandangan yang lebih baik tentang sejarah dan pentadbiran negara China.

Related posts