Perlaksanaan Sistem Pembesar di Rusia (Sejarah | STPM)

Sejarah


Perlaksanaan Sistem Pembesar di Rusia | STPM | Sejarah | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Rusia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dan kaya dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan. Dalam artikel ini, kita akan mengkaji bagaimana sistem pembesar di Rusia diterapkan dan berkembang sepanjang abad ke-17 hingga ke-19. Kita akan melihat bagaimana pentadbiran diorganisasikan dan dikendalikan oleh Tsar-Tsar Rusia, serta perubahan yang dilakukan oleh Alexander 1 dan 2 dalam hal pentadbiran dan pemerintahan. Kita juga akan melihat peranan golongan bangsawan dan institusi gereja dalam pemerintahan Rusia serta bagaimana sistem mahkamah dan pentadbiran kampung diterapkan. Di akhir artikel, kita akan melihat bagaimana pemerintah Tsar mengawal masyarakat dengan menubuhkan Polis Rahsia Khas.Perlaksanaan Sistem Pembesar di Rusia

Penyusunan semula sistem pentadbiran agar sisten pentadbiran menjadi seragam, cekap dan tidak bertindih kuasa antara institusi tertentu.

Pada tahun 1711, Duma dan zemskii sabor telah digantikan kepada Majlis senate. Golongan bangsawan banyak membantu dalam urusan prntadbiran dan pemerintahan.Telah berlaku Mobiliti sosial dalam kalangan masyarakat Rusia. Peranan institusi gereja  dalan empayar Rusia tidak dpat di nafikan. Ianya  berperanan penting dalam hal ehwal keagamaan, ekonomi dan politik. Namun, institusi gereja telah berkurang dan terletak di bwah kekuasaan pemeritah peter. Buktinya, pada tahun 1700 peter tlah melantik PATRIARCH slpas 21 thun dlam pemerintahan, Peter juga tlah memperkenalkan HOLY SYNOD untul mengambil alih peranan PATRIARCH.

Semasa pemerintahan Alexander 1 yang bersikap liberal dalam segala perubahan yang dilakukan di Rusia.

Alexander 1 tlah melantik  jawatankuasa khas yang dkenali sbgai Jawatan kuasa khas untuk menasihatkannya dlam hal ehwal berhubung dengan dasar Negara. Pada thun 1890 tlah meneruskan pendekatan liberal apabila alexander telah memperkenalkan perubahan  dlam pemilihan anggota Duma atau Parlimen.tlah mengadakan pilihah raya untuk memilih anggota duma dan mengadakan pungutan suara dalam kalangan masyarakat rusia.


Pentadbiran Alaxander 2 di bantu oleh Dewan Perhimpunan Wilayah yang bertanggungjawab membantu Tsar dalam menentukan pentadbiran Negara.

Bagi  golongan bangsawan  dan dewan perhimpunan wilayah, Alexander talah meluluskan satu undang-undang pda thun 1864, iaitu setiap daerah daripada 34 wilayah akan mempunyai majlis perundangan tempatan (Majlis Dearah) atau Zemstvo. Alexander 2 telah mwujudkan sistem mahkamah yang berasingan daripada jabatan kerajaan yang lain demi memastikan keamanan dan kelangsungan pentadbiran di rusia.Prntadbiran hakim dan majistret terasing dripada krajaan lain dan rakyat harus menerima undang-undang yang sama tanpa mengira taraf sosial. Pentadbiran kampong disrahkan kepada kepada KOMUN atau MIR  atau MAJLIS KAMPUNG yang dijadikan wakil oleh kerajaan pusat untuk memungut cukai.

Pentadbiran Tsar-Tsar di rusia yang mengamalkan raja berkuasa mutlak dan menjalankan pemerinthan autokratik yang membawa kepada Penubuhan Polis Rahsia Khas.

Tugas polis rahsia khas ialah mengawal penyebaran unsur propaganda yang memgugatpemerintahan Tsar, demontrasi masyarakat, mengawal jalan keluar masuk ke empayar Rusia dan menjadi mata dan telinga Tsar.

Tsar memajukan ekonomi Rusia dengan melantik menteri-menteri yang akan menguruskannya.

Tugas menteri yang dilantik ialah merancang dan melaksanakan dasar ekonomi yang membawa kepada perkemnangan ekonomi di rusia. Sebagai contoh, semasa pemerintahan Nicoholas 2,sergei witte yang dilantik sbagai Menteri komunikasi dan pengangkutan rusia pda thun 1892.antara tahun 1892-1903, Sergei witte telah menjawat jawatan sbgai Menteri kewangan   Rusia. Pengukuhan Ketanteraan di Rusia menjadi agenda utama pemerintahan Tsar. Ketenteraan membolehkan Tsar mempertahankan Rusia daripada ancaman Mongol, Tartar dan Turki yang berusaha selama 300 tahun untuk menakluki Rusia dan melaksanakan perluasan empayar.

Rusia menjalankan dasar pemerintahan yang berbeza dalam kawasan empayarnya mengikut Tsar yang memerintah.

Misalnya, pemerinthan Nicholas 1 tidak mengamalkan liberal malah menjalankan pentadbiran auoktratik. manakala pemerintahan Alexander 1 menjalankan pemerintahan secara liberal.

Penutup

Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana sistem pembesar di Rusia berkembang dan diubah sepanjang abad ke-17 hingga ke-19. Kita melihat bagaimana pentadbiran diorganisasikan dan dikendalikan oleh Tsar-Tsar Rusia, serta perubahan yang dilakukan oleh Alexander 1 dan 2 dalam hal pentadbiran dan pemerintahan. Kita juga dapat melihat peranan golongan bangsawan dan institusi gereja dalam pemerintahan Rusia serta bagaimana sistem mahkamah dan pentadbiran kampung diterapkan. Pemerintah Tsar juga mengawal masyarakat dengan menubuhkan Polis Rahsia Khas. Walaupun sistem pembesar Rusia mengalami perubahan yang cukup signifikan sepanjang sejarah, namun tetap dikendalikan oleh kekuasaan Tsar yang berkuasa mutlak.

Related posts