Definisi Pemerhatian Menurut Tokoh

Definisi Pemerhatian Menurut Tokoh

Maksud Pemerhatian | Definisi Pemerhatian | Menurut Tokoh |

Definisi Pemerhatian Menurut Tokoh

Zainal Mat Saat

Pemerhatian ialah pengkaji melibatkan diri secara langsung untuk membuat penelitian dan pemeriksaan secara terus menerus.


Fauzi Bin Hussin, ‎Jamal Ali, dan ‎Mohd Saifoul Zamzuri Noor

Pengamatan Pengamatan atau pemerhatian ialah satu kaedah pengumpulan data dengan cara memerhati situasi berkenaan dan merekodkan fakta, tindakan dan tingkah laku yang diperlukan.


Mahamod dan Lim

Pemerhatian adalah cara terbaik untuk mengumpul data asal yang hendak dikaji. Seorang pemerhati yang berada di tempat peristiwa berlaku, boleh melihat langsung bagaimana hal tersebut dilakukan. Dengan melihat secara langsung, pengkaji mempunyai kefahaman sebenar mengenai maklumat yang dikumpul.


Idris Awang

Pemerhatian Ialah proses pengamatan dan catatan oleh pengkaji terhadap fenomena yang dikaji secara sistematik.


Sabitha

Pemerhatian merupakan cara pengumpulan data tanpa melibatkan komunikasi dan bertanya kepada responden.

Related posts