Kata Sendi Nama dan Contoh (Aspek Tatabahasa, Bahasa Melayu)

Bahan Sekolah

Kata Sendi Nama | Contoh Kata Sendi Nama | Aspek Tatabahasa | Bahasa Melayu |

Kata Sendi Nama

Kata Sendi Nama merupakan kata depan kepada kata nama.

Kata Sendi Nama bertugas sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa yang lain.

Kata Sendi Nama memerlukan frasa nama untuk membentuk frasa sendi supaya dapat bertugas sebagai predikat ayat.

Contoh Kata Sendi Nama

Di

 • Penggunaan   : Digunakan untuk tempat.
 • Contoh Ayat  : Pertandingan itu diadakan di Taiping.

Ke

 • Penggunaan   : Digunakan untuk tempat, masa dan benda konkrit tidak bernyawa.
 • Contoh Ayat : Mereka akan ke Ipoh esok.

Dari

 • Penggunaan : Digunakan untuk tempat, arah atau masa.
 • Contoh Ayat : Bola itu ditendang dari penjuru padang.

Daripada

 • Penggunaan   : Digunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan, dan untuk menunjukkan keanggotaan.
 • Contoh Ayat : Surat itu saya terima daripada Yatie.

Kepada / akan/ terhadap

 • Penggunaan   : Digunakan selepas kata adjektif yang menyatakan perasaan atau sikap.    
 • Contoh Ayat  : Devi suka akan rambutan.

Bagi/untuk

 • Penggunaan   : Digunakan untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain.
 • Contoh Ayat : Hadiah ini untukmu.

Pada

 • Penggunaan   : Digunakan untuk masa, manusia, binatang, benda abstrak, dan benda konkrit tertentu.
 • Contoh Ayat : Tiket bas itu ada pada Hanim.

Demi

 • Penggunaan   : Digunakan dihadapan jkata nama atau frasa nama yang membawa maksud tujuan.
 • Contoh Ayat : Demi kepentingan bersama, marilah kita  berdamai.

Tentang

 • Penggunaan     : Digunakan untuk menyatakan makna berkenaan dengan
 • Contoh Ayat    : Menteri-menteri itu berbincang tentang masalah negara.

Seperti/ umpama/ laksanabagai

 • Penggunaan   : Digunakan untuk membawa maksud perbandingan atau makna persamaan dengan yang lain.
 • Contoh Ayat : Suaranya merdu seperti/ umpama/ laksana/ bagai buluh perindu.

Dengan

 • Penggunaan   : Digunakan untuk menyatakan maksud bersama-sama atau serta, bandingan setara, keterangan cara, dan penggunaan sesuatu sebagai alat.
 • Contoh Ayat : Hasilnya tidak setimpal dengan usahanya.

Sejak/semenjak

 • Penggunaan     : Digunakan untuk membawa maksud penanda waktu atau masa.
 • Contoh Ayat    : Riesa sentiasa gembira sejak/semenjak suaminya pulang dari perantauan.

Oleh

 • Penggunaan     : Digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di- dan ter-
 • Contoh Ayat    : Anggota kumpulan itu terpengaruh oleh kata-kata ketua mereka.

Hingga/ sampai

 • Penggunaan     : Digunakan untuk menyatakan had masa, waktu atau tempat tertentu.       
 • Contoh Ayat    : Midah belajar hingga/sampai peringkat universiti.

Dalam/ antara

 • Penggunaan     : Digunakan untuk menyatakan pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak.
 • Contoh Ayat    : Dalam hal ini, kita semua setuju.

Related posts