Kata Ganti Nama (Diri): Maksud (Definisi), Contoh Kata Ganti Nama (Contoh Ayat) (Tahun 1, 2, 3, 4, 5 & 6)

Bahan Sekolah

Kata Ganti Nama | Maksud | Definisi | Contoh Kata Ganti Nama | Contoh Ayat Ganti Nama | Tahun 1-6 |

Kata Ganti Nama (Sekolah Rendah Tahun 1)

Kata Ganti Nama Diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama manusia.

Kata Ganti Nama Diri terbahagi kepada 3 jenis iaitu:

 • Kata Ganti Nama Diri Pertama
 • Kata Ganti Nama Diri Kedua
 • Kata Ganti Nama Diri Ketiga

Kata Ganti Nama Diri Pertama

Kata Ganti Nama Diri Pertama digunakan bagi orang yang bercakap.

Contoh Kata Ganti Nama Diri Pertama:

Kata Ganti Nama Diri Pertama Penggunaan
 AkuDigunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan.
SayaDigunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi.
Hamba Digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu.
PatikDigunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan.
 BetaDigunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat.
KamiDigunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua.
KitaDigunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua.

Kata Ganti Nama Diri Kedua

Kata Ganti Diri Kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.

Contoh Kata Ganti Nama Diri Kedua:

Kata Ganti Nama Diri Kedua Penggunaan
AndaDigunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita.
AwakDigunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.
EngkauDigunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan Tuhan juga.
TuankuDigunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja.
KalianDigunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap.
KamuDigunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.

Kata Ganti Nama Diri Ketiga

Kata Ganti Diri Ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan.

Contoh Kata Ganti Diri Ketiga:

Kata Ganti Diri Ketiga Penggunaan
BagindaDigunakan untuk raja dan sultan
BeliauDigunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibubapa, guru atau pemimpin
Dia dan IaDigunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan
MerekaDigunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang

Kata Ganti Nama (Sekolah Rendah Tahun 2)

Kata Ganti Nama Diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama manusia.

Kata Ganti Nama Diri terbahagi kepada 3 jenis iaitu:

 • Kata Ganti Nama Diri Pertama
 • Kata Ganti Nama Diri Kedua
 • Kata Ganti Nama Diri Ketiga

Kata Ganti Nama Diri Pertama

Kata Ganti Nama Diri Pertama digunakan bagi orang yang bercakap.

Contoh Kata Ganti Nama Diri Pertama:

Kata Ganti Nama Diri Pertama Penggunaan
AkuDigunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan.
SayaDigunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi.
Hamba Digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu.
PatikDigunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan.
 BetaDigunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat.
KamiDigunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua.
KitaDigunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua.

Kata Ganti Nama Diri Kedua

Kata Ganti Diri Kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.

Contoh Kata Ganti Nama Diri Kedua:

Kata Ganti Nama Diri Kedua Penggunaan
AndaDigunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita.
AwakDigunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.
EngkauDigunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan Tuhan juga.
TuankuDigunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja.
KalianDigunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap.
KamuDigunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.

Kata Ganti Nama Diri Ketiga

Kata Ganti Diri Ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan.

Contoh Kata Ganti Diri Ketiga:

Kata Ganti Diri Ketiga Penggunaan
BagindaDigunakan untuk raja dan sultan
BeliauDigunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibubapa, guru atau pemimpin
Dia dan IaDigunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan
MerekaDigunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang

Kata Ganti Nama (Sekolah Rendah Tahun 3)

Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang.

Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga, iaitu:

 • Kata ganti nama diri pertama
 • Kata ganti nama diri kedua
 • Kata ganti nama diri ketiga

Kata Ganti Nama Diri Pertama

Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap atau dikenali juga sebagai pihak pertama.

Kata Ganti Diri PertamaPenggunaanContoh
AkuDigunakan apabila bercakap dengan Tuhan atau kawanAku penat dengan semua ini.
SayaDigunakan apabila bercakap dengan orang yang baru dikenali atau formal.Saya ingin memohon jawatan ini.
BetaDigunakan oleh raja atau sultan apabila bercakap dengan rakyat.Beta ingin kamu turut sama mencemar duli.
PatikDigunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan.Patik menjunjung perintah.
KamiDigunakan kepada diri sendiri berserta teman apabila bercakap dengan orang lain.Kami perlu hadir ke kelas setiap hari.
KitaDigunakan kepada diri sendiri dan serta orang lain.Kita harus bertolak segera.

Kata Ganti Nama Diri Kedua

Kata Ganti Diri KeduaPenggunaanContoh
AndaDigunakan kepada orang kedua apabila kita tidak berhadapan dengannya.Saya berharap anda dapat hadir ke mesyuarat esok.
AwakDigunakan untuk orang kedua dalam hubungan rapat.Saya ingin berkenalan dengan awak.
EngkauDigunakan untuk orang keedua yang sangat rapat hubungan dengan kita atau Tuhan.Engkau sudah menyiapkan kerja sekolah itu?
KamuDigunakan untuk orang kedua yang rapat hubungan dengan kita.Kamu sangat cantik pada hari ini.
TuankuDigunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan.Patik menuruh perintah Tuanku.
KalianDigunakan semasa beberapa orang diajak bercakap.Kalian harus datang ke pejabat esok.

Kata Ganti Nama Diri Ketiga

Kata Ganti Diri KetigaPenggunaanContoh
BagindaDigunakan untuk raja atau sultan.Baginda amat murka.
BeliauDigunakan untuk orang ketiga yang dihormati.Beliau merupakan guru sekolah rendah.
DiaDigunakan untuk orang ketiga yang umum.Dia merupakan pelajar tingkatan dua.
IaDigunakan untuk tulisan orang ketiga.Ia amat comel dan berbulu lebat.
MerekaDigunakan untuk orang ketiga yang bilangan lebih daripada seorang.Mereka bermain bola di padang.

Kata Ganti Nama (Sekolah Rendah Tahun 4)

Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang.

Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga, iaitu:

 • Kata ganti nama diri pertama
 • Kata ganti nama diri kedua
 • Kata ganti nama diri ketiga

Kata Ganti Nama Diri Pertama

Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap atau dikenali juga sebagai pihak pertama.

Kata Ganti Diri PertamaPenggunaanContoh
AkuDigunakan apabila bercakap dengan Tuhan atau kawanAku penat dengan semua ini.
SayaDigunakan apabila bercakap dengan orang yang baru dikenali atau formal.Saya ingin memohon jawatan ini.
BetaDigunakan oleh raja atau sultan apabila bercakap dengan rakyat.Beta ingin kamu turut sama mencemar duli.
PatikDigunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan.Patik menjunjung perintah.
KamiDigunakan kepada diri sendiri berserta teman apabila bercakap dengan orang lain.Kami perlu hadir ke kelas setiap hari.
KitaDigunakan kepada diri sendiri dan serta orang lain.Kita harus bertolak segera.

Kata Ganti Nama Diri Kedua

Kata Ganti Diri KeduaPenggunaanContoh
AndaDigunakan kepada orang kedua apabila kita tidak berhadapan dengannya.Saya berharap anda dapat hadir ke mesyuarat esok.
AwakDigunakan untuk orang kedua dalam hubungan rapat.Saya ingin berkenalan dengan awak.
EngkauDigunakan untuk orang keedua yang sangat rapat hubungan dengan kita atau Tuhan.Engkau sudah menyiapkan kerja sekolah itu?
KamuDigunakan untuk orang kedua yang rapat hubungan dengan kita.Kamu sangat cantik pada hari ini.
TuankuDigunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan.Patik menuruh perintah Tuanku.
KalianDigunakan semasa beberapa orang diajak bercakap.Kalian harus datang ke pejabat esok.

Kata Ganti Nama Diri Ketiga

Kata Ganti Diri KetigaPenggunaanContoh
BagindaDigunakan untuk raja atau sultan.Baginda amat murka.
BeliauDigunakan untuk orang ketiga yang dihormati.Beliau merupakan guru sekolah rendah.
DiaDigunakan untuk orang ketiga yang umum.Dia merupakan pelajar tingkatan dua.
IaDigunakan untuk tulisan orang ketiga.Ia amat comel dan berbulu lebat.
MerekaDigunakan untuk orang ketiga yang bilangan lebih daripada seorang.Mereka bermain bola di padang.

Kata Ganti Nama (Sekolah Rendah Tahun 5)

Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan sebagai kata ganti nama manusia.

Kata ganti nama diri boleh membawa maksud tunggal atau jamak.

Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3 jenis, iaitu:

 • Kata Ganti Nama Diri Pertama (penutur),
 • Kata Ganti Nama Diri Kedua (pendengar), dan
 • Kata Ganti Nama Diri Ketiga (pihak / orang yang diceritakan halnya).

Kata Ganti Nama Diri Pertama

Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap atau dikenali juga sebagai pihak pertama.

Contoh kata ganti nama diri pertama:   

 Kata Ganti Diri Pertama Kegunaan Contoh
 Aku Digunakan apabila bercakap dengan kawan atau Tuhan a)      Aku ke sekolah menaiki kereta.  b)      Aku memohon ampun Ya Allah
 Beta Digunakan oleh raja atau sultan apabila bercakap dengan rakyat c)      Beta berharap segala akan berjalan dengan lancar.
 Patik Digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan d)      Patik mintak ampun Tuanku.
 Saya Digunakan apabila bercakap dengan orang lain atau baru dikenali e)      Saya berasal dari Ipoh, Perak.
 Kata Jamak  
 Kami Digunakan kepada diri sendiri berserta teman apabila bercakap dengan orang lain f)      Kami disuruh ke kantin oleh Cikgu Nurul.
 Kita Digunakan kepada diri sendiri dan serta orang lain g)      Kita harus ke sana dengan segera.

Kata Ganti Nama Diri Kedua

Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita.

Contoh kata ganti nama diri kedua:

Kata Ganti Diri KetigaKegunaanContoh
 Baginda Digunakan untuk raja atau sultan a)      Baginda sudah mangkat
 Beliau Digunakan untuk orang ketiga yang dihormati b)      Beliau ialah guru sekolah saya
 Dia Digunakan untuk orang ketiga yang umun c)      Dia seorang yang rajin belajar
 Ia Digunakan dalam tulisan untuk orang ketiga d)      Ali ialah seorang penagih dadah oleh itu, ia telah dihantar ke pusat pemulihan dadah
 Kata Jamak  
 Mereka Digunakan untuk orang ketiga yang bilangan lebih daripada seorang e)      Mereka telah memenangi pingat emas dalam acara bola keranjang

Kata Ganti Nama (Sekolah Rendah Tahun 6)

Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan sebagai kata ganti nama manusia.

Kata ganti nama diri boleh membawa maksud tunggal atau jamak.

Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3 jenis, iaitu:

 • Kata Ganti Nama Diri Pertama (penutur),
 • Kata Ganti Nama Diri Kedua (pendengar), dan
 • Kata Ganti Nama Diri Ketiga (pihak / orang yang diceritakan halnya).

Kata Ganti Nama Diri Pertama

Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap atau dikenali juga sebagai pihak pertama.

Contoh kata ganti nama diri pertama:   

Kata Ganti Diri Pertama Kegunaan Contoh
 Aku Digunakan apabila bercakap dengan kawan atau Tuhan a)      Aku ke sekolah menaiki kereta.  b)      Aku memohon ampun Ya Allah
 Beta Digunakan oleh raja atau sultan apabila bercakap dengan rakyat c)      Beta berharap segala akan berjalan dengan lancar.
 Patik Digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan d)      Patik mintak ampun Tuanku.
 Saya Digunakan apabila bercakap dengan orang lain atau baru dikenali e)      Saya berasal dari Ipoh, Perak.
 Kata Jamak  
 Kami Digunakan kepada diri sendiri berserta teman apabila bercakap dengan orang lain f)      Kami disuruh ke kantin oleh Cikgu Nurul.
 Kita Digunakan kepada diri sendiri dan serta orang lain g)      Kita harus ke sana dengan segera.

Kata Ganti Nama Diri Kedua

Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita.

Contoh kata ganti nama diri kedua:

Kata Ganti Diri KeduaKegunaanContoh
 Anda Digunakan kepada orang kedua apabila kita tidak berhadapan dengannya a)      Saya berharap anda dapat menyelesaikan masalah itu  b)      Anda telah dipilih sebagai pelajar cemerlang.
 Awak Digunakan untuk orang kedua dalam hubungan rapat c)      Saya hendak berjumpa dengan awak di taman  d)      Awak mesti hadir ke parti hari lahir saya
 Engkau Digunakan untuk orang kedua yang sangat rapat hubungan dengan kita atau Tuhan e)      Engkau mahu dating ke rumah saya petang ini?  f)       Tuhan, hanya Engkaulah diri aku serahkan
 Kamu Digunakan untuk orang kedua yang rapat hubungan dengan kita g)      Kamu memang hebat
 Tuanku Digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan h)      Patik menjunjung segala titah Tuanku
 Kata Jamak  
 Kalian Digunakan semasa beberapa orang diajak bercakap i)      “Kalian hendak ke mana?” tanya Ali kepada kawannya

Kata Ganti Nama Diri Ketiga

Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap.

Contoh kata ganti nama diri ketiga:

Kata Ganti Diri KetigaKegunaanContoh
 Baginda Digunakan untuk raja atau sultan a)      Baginda sudah mangkat
 Beliau Digunakan untuk orang ketiga yang dihormati b)      Beliau ialah guru sekolah saya
 Dia Digunakan untuk orang ketiga yang umun c)      Dia seorang yang rajin belajar
 Ia Digunakan dalam tulisan untuk orang ketiga d)      Ali ialah seorang penagih dadah oleh itu, ia telah dihantar ke pusat pemulihan dadah
 Kata Jamak  
 Mereka Digunakan untuk orang ketiga yang bilangan lebih daripada seorang e)      Mereka telah memenangi pingat emas dalam acara bola keranjang

Related posts