Aset Bukan Semasa – Definisi (Maksud), Jenis, Ciri dan Kriteria  

Aset Bukan Semasa


Maksud Aset Bukan Semasa | Definisi Aset Bukan Semasa | Jenis Aset Bukan Semasa | Ciri Ciri Aset Bukan Semasa | Kriteria Aset Bukan Semasa |

Definisi Aset Bukan Semasa

 • Dr. Tarcisius Chin (Huraian 1001 Istilah Pengurusan), Aset bukan semasa ialah aset yang tidak mungkin ditukar menjadi tunai dalam tempoh 12 bulan.

Jenis Aset Bukan Semasa

Aset Ketara

 • Aset yang diguna secara berterusan.
 • Digunakan untuk mengeluarkan barang atau memberi perkhidmatan.
 • Bukan untuk dijual semula.
 • Jangka hayat/tempoh penggunaan lebih dari setahun.

Aset Tidak Ketara

 • Sumber dan hak bukan fizikal yang memiliki nilai kepada entiti kerana ia memberikan organisasi tersebut kelebihan dalam pasaran.
 • Contoh: nama baik (“goodwill), hakcipta, tanda dagang, paten dan perisian komputer,Jenama

Ciri Ciri Aset Bukan Semasa

 • Kecairan Dan penggunaan melebihi Tempoh 1 tahun (Contoh: Abt Jangka Panjang),
 • PemerolehanAset Tetap untuk digunakan dalam operasi (Contoh: Hartanah Loji Dan Peralatan),
 • Pelaburan Instrumen Kewangan Jangka Panjang (Contoh: Pelaburan)
 • Pelaburan Dalam Aset Tak Alih (Contoh: Tanah & Bangunan)
 • Penjenamaan yang meningkatkan nilai entiti. (Contoh: Godwill & Hakcipta)

Kriteria Aset Bukan Semasa

Aset Dikelaskan Sebagai “Bukan Semasa” Apabila Ia Memenuhi Kriteria Berikut: • Pemerolehan aset bukan bertujuan untuk dijual semula.
 • Pemerolehan aset bertujuan sebagai alat kegunaan operasi yang dipegang
 • dan organisasi menerima manfaat outputnya;
 • Ia dijangka akan direalisasikan dalam tempoh lebih daripada dua belas
 • bulan (1 tahun) selepas tarikh pelaporan;
 • Standard ini juga menerangkan aset bukan semasa adalah aset yang
 • diperolehi untuk tujuan jangka panjang termasuk
  • Aset Ketara
  • Aset Tidak Ketara
  • Instrumen Kewangan Jangka Panjang

Related posts