Contoh Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Mahkamah Syariah

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Mahkamah Syariah | Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Mahkamah Syariah | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Mahkamah Syariah

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Mahkamah Syariah? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Mahkamah Syariah” yang mungkin dapat membantu anda.


Contoh Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Mahkamah Syariah

Contoh Surat 1:

Kepada:

Hakim Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah ABC


Alamat Mahkamah Syariah ABC

12345 Kota XYZ


Tarikh: 9 Mac 2023

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya, saya, Ahmad bin Hassan, ingin memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke Mahkamah Syariah ABC pada tarikh yang telah ditetapkan, iaitu pada 12 Mac 2023 jam 9 pagi.

Saya mengalami masalah kesihatan yang mendadak pada hari ini dan perlu mendapatkan rawatan kecemasan di hospital. Saya telah memaklumkan keadaan ini kepada Pegawai Kebajikan Mahkamah Syariah ABC dan beliau telah memberikan kebenaran untuk saya tidak hadir pada tarikh tersebut.

Saya berjanji untuk memaklumkan kembali Pegawai Kebajikan Mahkamah Syariah ABC tentang keadaan kesihatan saya dan juga mengemukakan surat doktor sebagai bukti jika perlu. Saya juga berjanji untuk hadir ke Mahkamah Syariah ABC pada tarikh yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Syariah ABC setelah berbincang dengan Pegawai Kebajikan.

Sekian sahaja daripada saya dan sekali lagi saya memohon maaf atas ketidakhadiran saya. Saya berharap pihak Mahkamah Syariah ABC dapat memahami keadaan saya dan memberikan kerjasama yang diperlukan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Ahmad bin Hassan

Penduduk Kota XYZ

Contoh Surat 2:

Kepada:

Ketua Pegawai Eksekutif

Syarikat ABC Sdn Bhd

Alamat Syarikat ABC Sdn Bhd

12345 Bandar XYZ

Tarikh: 9 Mac 2023

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya, saya, Nurul binti Ali, ingin memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke mesyuarat yang telah ditetapkan pada 11 Mac 2023 jam 2 petang di pejabat Syarikat ABC Sdn Bhd.

Saya mengalami kecemasan keluarga yang memerlukan kehadiran saya pada tarikh yang sama dan tidak dapat dielakkan. Saya telah memaklumkan keadaan ini kepada Ketua Jabatan saya dan beliau telah memberikan kebenaran untuk saya tidak hadir pada mesyuarat tersebut.

Saya berjanji untuk memaklumkan kembali kepada Ketua Jabatan tentang keadaan keluarga saya dan juga meminta laporan atau catatan mesyuarat dari rakan sekerja saya. Saya juga berjanji untuk memberikan sumbangan dan pendapat saya jika diperlukan setelah saya membaca laporan tersebut.


Sekian sahaja daripada saya dan sekali lagi saya memohon maaf atas ketidakhadiran saya. Saya berharap pihak Syarikat ABC Sdn Bhd dapat memahami keadaan saya dan memberikan kerjasama yang diperlukan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Nurul binti Ali

Pekerja Syarikat ABC Sdn Bhd

Takrif dann Faedah Surat Rasmi Tidak Hadir

Surat rasmi tidak hadir adalah surat rasmi yang digunakan untuk memberitahu pihak yang berkenaan bahawa seseorang atau organisasi tidak dapat menghadiri suatu majlis atau acara yang telah dijemput. Terdapat beberapa takrif dan faedah surat rasmi tidak hadir yang perlu diketahui.

Takrif Surat Rasmi Tidak Hadir

Surat rasmi tidak hadir adalah surat rasmi yang digunakan untuk memberitahu pihak yang berkenaan bahawa seseorang atau organisasi tidak dapat menghadiri suatu majlis atau acara yang telah dijemput. Surat ini perlu menyatakan sebab-sebab ketidakhadiran serta memberikan permintaan maaf atas ketidakhadiran tersebut.

Faedah Surat Rasmi Tidak Hadir

  • Membantu Menguruskan Majlis atau Acara

Surat rasmi tidak hadir dapat membantu pihak yang mengadakan majlis atau acara dalam menguruskan majlis atau acara dengan lebih baik. Dengan mengetahui jumlah tetamu yang hadir dan tidak hadir, pihak yang mengadakan majlis atau acara dapat merancang dan menguruskan majlis atau acara dengan lebih baik dan tepat.

  • Menjaga Etika dan Kesopanan

Surat rasmi tidak hadir juga dapat membantu menjaga etika dan kesopanan dalam situasi ketidakhadiran. Dengan memberikan permintaan maaf dan sebab-sebab ketidakhadiran yang jelas dan sopan, ia dapat menunjukkan penghargaan dan hormat kepada pihak yang mengadakan majlis atau acara serta memberi penjelasan yang memadai mengenai ketidakhadiran.

  • Meningkatkan Kesan Profesionalisme

Surat rasmi tidak hadir juga dapat membantu meningkatkan kesan profesionalisme seseorang atau organisasi. Dengan menggunakan bahasa yang sopan dan formal dalam penulisan surat rasmi tidak hadir, ia dapat memberikan kesan yang positif dan profesional kepada pihak yang menerima surat. Hal ini dapat membantu meningkatkan citra dan kredibiliti seseorang atau organisasi yang diwakili.


Kesimpulannya, surat rasmi tidak hadir adalah satu jenis surat rasmi yang penting dalam memberitahu pihak yang berkenaan bahawa seseorang atau organisasi tidak dapat menghadiri suatu majlis atau acara yang telah dijemput. Surat ini dapat membantu menguruskan majlis atau acara dengan lebih baik, menjaga etika dan kesopanan serta meningkatkan kesan profesionalisme seseorang atau organisasi. Oleh itu, penting untuk memberikan sebab-sebab ketidakhadiran yang jelas dan sopan, menggunakan bahasa yang sopan dan formal serta memberikan permintaan maaf yang sesuai dalam penulisan surat rasmi tidak hadir.

READ :   Contoh Surat Rasmi Lawatan ke Muzium

Related posts