Contoh Surat Rasmi Permohonan Tiang Listrik

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Permohonan Tiang Listrik | Surat Rasmi Permohonan Tiang Listrik | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Permohonan Tiang Listrik

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Permohonan Tiang Listrik? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Permohonan Tiang Listrik” yang mungkin dapat membantu anda.


Contoh Surat Rasmi Permohonan Tiang Listrik

Contoh Surat 1:

Tarikh: 10 Mac 2023

Ketua Teknikal,

Syarikat Tenaga Nasional Berhad,


Jalan Tun Razak,

50450 Kuala Lumpur.


Tuan,

PERMOHONAN TINGGI TIANG LISTRIK

Saya, Mohd Ali bin Ahmad, pemilik rumah di Lot 1234, Jalan Bunga Raya, 45600 Seremban, Negeri Sembilan, ingin memohon kebenaran dari pihak tuan untuk memasang tiang listrik baru di hadapan rumah saya.

Saya ingin memohon tinggi tiang listrik yang lebih tinggi berbanding dengan tiang listrik yang sedia ada kerana kekurangan ruang yang ada dan saya ingin mengelakkan kerosakan pada kereta saya dan jiran-jiran saya. Sekiranya tiang listrik yang sedia ada digunakan, akan menyebabkan kereta saya mudah terkena pancaran sinar matahari dan turut menyebabkan kereta jiran-jiran saya mudah terkena bahaya.

Saya juga berjanji untuk mematuhi semua peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak tuan bagi penggunaan tiang listrik baru.

Saya bersama-sama dengan jiran-jiran saya yang terlibat telah membuat permohonan ini dan dengan ini saya sertakan lampiran-lampiran yang berkaitan.

Saya mengucapkan terima kasih di atas perhatian tuan terhadap permohonan saya dan harap dapat diberikan maklum balas secepat mungkin.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Mohd Ali bin Ahmad

Lot 1234, Jalan Bunga Raya,

45600 Seremban,

Negeri Sembilan.

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan adalah salah satu jenis surat rasmi yang sering digunakan dalam kehidupan seharian. Surat ini digunakan untuk memohon atau meminta sesuatu dari pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih tinggi daripada kita. Surat rasmi permohonan adalah surat yang mempunyai struktur dan format tertentu dan ia perlu ditulis dengan jelas dan teratur. Di dalam artikel ini, kita akan membincangkan tentang takrif dan faedah surat rasmi permohonan.


Takrif Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan adalah surat rasmi yang ditulis untuk memohon sesuatu daripada pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih tinggi daripada kita. Surat ini mempunyai struktur dan format tertentu dan ia perlu ditulis dengan jelas dan teratur. Surat rasmi permohonan biasanya digunakan dalam situasi yang memerlukan pengesahan bertulis atau bagi meminta persetujuan atau kebenaran daripada pihak berkuasa.

Struktur Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan mempunyai struktur dan format tertentu yang perlu diikuti. Berikut adalah struktur surat rasmi permohonan:

 1. Tarikh
 2. Alamat surat
 3. Tajuk surat
 4. Salam pembuka
 5. Penerangan tentang tujuan surat
 6. Permohonan
 7. Sebab-sebab permohonan
 8. Kesan permohonan
 9. Salam penutup
 10. Nama pengirim surat
 11. Tandatangan

Faedah Surat Rasmi Permohonan


Surat rasmi permohonan mempunyai pelbagai faedah. Berikut adalah beberapa faedah surat rasmi permohonan:

 • Membuat permohonan secara bertulis memberi kesan yang lebih kukuh. Ini kerana ia memberi bukti yang jelas tentang permohonan yang dibuat. Jika terdapat sebarang pertikaian atau kekeliruan, surat tersebut boleh dijadikan rujukan.
 • Memastikan bahawa maklumat permohonan dikemukakan dengan jelas dan terperinci. Dalam surat rasmi permohonan, semua butir-butir permohonan perlu dijelaskan dengan terperinci. Ini akan memudahkan pihak yang berkuasa memahami permohonan dan memudahkan mereka membuat keputusan yang tepat.
 • Memberikan kesan yang lebih sopan. Surat rasmi permohonan mempunyai format dan struktur tertentu yang menunjukkan bahawa pengirim surat mengambil masa dan usaha untuk membuat permohonan yang baik. Ini menunjukkan bahawa permohonan tersebut diambil dengan serius dan dihargai.
 • Menunjukkan bahawa pengirim surat mematuhi prosedur yang betul. Surat rasmi permohonan biasanya memerlukan pematuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Dalam kes ini, pengirim surat perlu memastikan bahawa semua prosedur dipatuhi untuk memastikan permohonan diterima.
 • Memperlihatkan tahap profesionalisme. Surat rasmi permohonan memerlukan kecekapan dan kebolehan dalam menggunakan bahasa formal dan penggunaan struktur surat yang betul. Ini menunjukkan bahawa pengirim surat mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan mempunyai kesedaran tentang etika perniagaan dan profesionalisme.
READ :   Contoh Surat Rasmi Permohonan Buka Akun Bank Persatuan

Related posts