Contoh Surat Rasmi Permohonan Surat Pengesahan

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Permohonan Surat Pengesahan | Surat Rasmi Permohonan Surat Pengesahan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Permohonan Surat Pengesahan

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Permohonan Surat Pengesahan? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Permohonan Surat Pengesahan” yang mungkin dapat membantu anda.


Contoh Surat Rasmi Permohonan Surat Pengesahan

Contoh Surat 1:

[Logo atau Nama Syarikat]

[Alamat Syarikat]

[No. Telefon]


[Emel]

[Tarikh]


Kepada:

Pegawai Pengesahan

Pejabat Pengurusan dan Sumber Manusia

[Alamat Pejabat Pengurusan dan Sumber Manusia]

Tuan/Puan,

PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN

Salam Sejahtera,

Saya, [Nama Penuh], dengan ini merujuk kepada permohonan saya untuk mendapatkan surat pengesahan bagi tujuan [Nyatakan tujuan pengesahan, contohnya permohonan pinjaman kenderaan, permohonan kemasukan universiti, dan sebagainya].

Saya memohon agar pihak tuan/puan dapat mengeluarkan surat pengesahan yang diperlukan bagi tujuan tersebut di atas. Berikut adalah butiran mengenai diri saya:

Nama Penuh: [Nyatakan Nama Penuh]

No Kad Pengenalan: [Nyatakan No Kad Pengenalan]

Alamat Surat-menyurat: [Nyatakan Alamat Surat-menyurat]

No. Telefon: [Nyatakan No. Telefon]

Emel: [Nyatakan Emel]

Sekiranya terdapat sebarang dokumen atau maklumat yang diperlukan, sila hubungi saya di nombor telefon atau emel yang telah diberikan di atas. Saya berharap agar permohonan ini dapat diproses dengan segera.

Sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam hal ini.

Yang benar,

[Nama Penuh]

[Tandatangan]

Contoh Surat 2:

[Logo atau Nama Syarikat]

[Alamat Syarikat]

[No. Telefon]

[Emel]

[Tarikh]

Kepada:

Pegawai Pengesahan

Kedutaan [Nyatakan Nama Kedutaan]

[Alamat Kedutaan]

Tuan/Puan,

PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN VISA

Salam Sejahtera,

Saya, [Nama Penuh], dengan ini merujuk kepada permohonan saya untuk mendapatkan visa bagi tujuan [Nyatakan tujuan visa, contohnya melancong, belajar, bekerja, dan sebagainya] ke [Nyatakan negara yang ingin dilawati].

Saya memohon agar pihak tuan/puan dapat mengeluarkan surat pengesahan visa yang diperlukan bagi tujuan tersebut di atas. Berikut adalah butiran mengenai diri saya:

Nama Penuh: [Nyatakan Nama Penuh]

No. Pasport: [Nyatakan No. Pasport]

Alamat Surat-menyurat: [Nyatakan Alamat Surat-menyurat]

No. Telefon: [Nyatakan No. Telefon]

Emel: [Nyatakan Emel]

Saya juga telah melampirkan bersama surat ini dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan visa, seperti surat tawaran kemasukan universiti, tiket penerbangan dan pengesahan tempahan hotel.

Sekiranya terdapat sebarang dokumen atau maklumat yang diperlukan, sila hubungi saya di nombor telefon atau emel yang telah diberikan di atas. Saya berharap agar permohonan ini dapat diproses dengan segera.


Sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam hal ini.

Yang benar,

[Nama Penuh]

[Tandatangan]

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan adalah salah satu jenis surat rasmi yang sering digunakan dalam kehidupan seharian. Surat ini digunakan untuk memohon atau meminta sesuatu dari pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih tinggi daripada kita. Surat rasmi permohonan adalah surat yang mempunyai struktur dan format tertentu dan ia perlu ditulis dengan jelas dan teratur. Di dalam artikel ini, kita akan membincangkan tentang takrif dan faedah surat rasmi permohonan.

Takrif Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan adalah surat rasmi yang ditulis untuk memohon sesuatu daripada pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih tinggi daripada kita. Surat ini mempunyai struktur dan format tertentu dan ia perlu ditulis dengan jelas dan teratur. Surat rasmi permohonan biasanya digunakan dalam situasi yang memerlukan pengesahan bertulis atau bagi meminta persetujuan atau kebenaran daripada pihak berkuasa.

Struktur Surat Rasmi Permohonan

Surat rasmi permohonan mempunyai struktur dan format tertentu yang perlu diikuti. Berikut adalah struktur surat rasmi permohonan:

 1. Tarikh
 2. Alamat surat
 3. Tajuk surat
 4. Salam pembuka
 5. Penerangan tentang tujuan surat
 6. Permohonan
 7. Sebab-sebab permohonan
 8. Kesan permohonan
 9. Salam penutup
 10. Nama pengirim surat
 11. Tandatangan

Faedah Surat Rasmi Permohonan


Surat rasmi permohonan mempunyai pelbagai faedah. Berikut adalah beberapa faedah surat rasmi permohonan:

 • Membuat permohonan secara bertulis memberi kesan yang lebih kukuh. Ini kerana ia memberi bukti yang jelas tentang permohonan yang dibuat. Jika terdapat sebarang pertikaian atau kekeliruan, surat tersebut boleh dijadikan rujukan.
 • Memastikan bahawa maklumat permohonan dikemukakan dengan jelas dan terperinci. Dalam surat rasmi permohonan, semua butir-butir permohonan perlu dijelaskan dengan terperinci. Ini akan memudahkan pihak yang berkuasa memahami permohonan dan memudahkan mereka membuat keputusan yang tepat.
 • Memberikan kesan yang lebih sopan. Surat rasmi permohonan mempunyai format dan struktur tertentu yang menunjukkan bahawa pengirim surat mengambil masa dan usaha untuk membuat permohonan yang baik. Ini menunjukkan bahawa permohonan tersebut diambil dengan serius dan dihargai.
 • Menunjukkan bahawa pengirim surat mematuhi prosedur yang betul. Surat rasmi permohonan biasanya memerlukan pematuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Dalam kes ini, pengirim surat perlu memastikan bahawa semua prosedur dipatuhi untuk memastikan permohonan diterima.
 • Memperlihatkan tahap profesionalisme. Surat rasmi permohonan memerlukan kecekapan dan kebolehan dalam menggunakan bahasa formal dan penggunaan struktur surat yang betul. Ini menunjukkan bahawa pengirim surat mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan mempunyai kesedaran tentang etika perniagaan dan profesionalisme.
READ :   Contoh Surat Rasmi Lawatan Ke Jabatan Kerajaan

Related posts