Undang-Undang Diamalkan Untuk Menjaga Keharmonian Masyarakat Melayu Sehingga Abad Ke 20  (STPM | Sejarah)

Sejarah


Undang-Undang Diamalkan Untuk Menjaga Keharmonian Masyarakat Melayu Sehingga Abad Ke 20  | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Undang-Undang Diamalkan Untuk Menjaga Keharmonian Masyarakat Melayu Sehingga Abad Ke 20

Undang-undang 99 Perak • Disusun pada abad ke17, dibawa ke Perak oleh Sayid Husain Al-Faradz. Mengandungi 99 buah undang-undang yang meliputi pelbagai perkara dan ditulis dalam bentuk soal jawab
 • Perkara-perkara dalam undang-undang ini ialah :
  • Tugas dan tanggungjawab pemerintah
  • Peraturan adat istiadat mengadap dan melantik raja
  • Perkara-perkara jenayah
  • Hal-hal kekeluargaan
 • Peraturan adat istiadat mengadap dan melantik raja
 • Perkara-perkara jenayah
 • Hal-hal kekeluargaan

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

 • Diperkenalkan pada 1895 oleh Sultan Abu Bakar dan merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di Semenanjung T.M. Berdasarkan system pentadbiran di Britain.
 • Antara perkara yang terkandung ialah :
 1. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Johor kepada kuasa asing
 2. Majlis Mesyuarat Menteri hendaklah dilantik daripada orang Melayu dan bertanggungjawab menasihati sultan dalam pentadbiran negeri
 3. Ahli Majlis Mesyuarat Negeri hendaklah terdiri daripada rakyat Johor yang berperanan menggubal undang-undang

Related posts