Taktik Dan Strategi Peperangan  Nabi Muhammad S.A.W (STPM | Sejarah)

Sejarah

Taktik Dan Strategi Peperangan  Nabi Muhammad S.A.W | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Taktik Dan Strategi Peperangan  Nabi Muhammad S.A.W

1.       Taktik Perang


  • Taktik Menunggu Musuh: Digunakan oleh nabi Muhammad s.a.w. dalam Perang Badar. Cara, tentera Islam menunggu kedatangan musuh di tengah medan peperangan dan apabila tentera musuh menghampiri tentera Islam menyerang balas.
  • Taktik al – Saf : Digunakan dalam Perang Badar. Cara, tentera dibahagikan kepada 2 barisan; barisan pertama di hadapan bersenjatakan tombak dan perisai manakala barisan kedua bersenjatakan panah dan perisai dan diketuai oleh pemegang bendera. Tentera Islam hanya berjumlah 313 orang, musuh 3,000 orang.
  • Taktik Menggali Parit : Digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam Perang al-Ahzab. Tentera musuh seramai 10,000 orang, tentera Islam seramai 3,000 orang. Parit digali menghalang tentera musuh  memasuki kota Madinah. Tentera Islam hanya bertahan di dalam kota. Bantuan angin kencang turut melemahkan pihak musuh.
  • Taktik Kepungan : Digunakan sewaktu tentera Islam menyerang kota Taif. Tentera Islam mengepung kota ini buat seketika sehingga berjaya memutuskan bekalan makanan. Tentera Islam bertindak melancarkan serangan.
  • Taktik Membiarkan Musuh Tanpa Dikejar : Dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w.dan diikuti oleh Khulafa’ al-Rasyidin. Tentera Islam dilarang mengejar/memburu tentera musuh yang berundur. Alasannya, tentera Islam hanya bersifat mempertahankan diri daripada serangan dan untuk membuktikan tentera Islam tidak agresif serta mengelakkan tentera Islam diperdaya oleh musuh.
  • Taktik Penyamaran : Digunakan sewaktu Perang Khandak. Nabi menghantar Naim bin Masud untuk bertindak sebagai musuh Islam dan memecahbelahkan pakatan musyrikin Makkah dan Yahudi. Musuh akhirnya tewas.

2.       Strategi Perang


  1. Menguasai tempat strategik – contoh Perang Badar(2H).  Tindakan pantas tentera Islam menguasai kawasan punca air yang menyebabkan musuh keputusan bekalan. Perang Uhud – Nabi Muhammad s.a.w meletakkan tentera di atas Bukit Uhud.
  • Menanti kedatangan musuh atau bertahan- Perang Khandak, atas cadangan Salman al Farisi, sebuah parit digali di sekeliling kota Madinah sebagai benteng.
  • Tidak mengejar musuh yang lari ke sempadan mereka- Perang Tabuk, kesinambungan dari Perang Mu’tah(8H) berperang dengan tentera Byzantine yang besar jumlahnya.  Tidak mengejar musuh bagi mengelak tentera Islam dari terperangkap dengan strategi musuh.  Ini memberi kemenangan moral kepada tentera Islam
  • Mengepung dan menyerang secara bertubi-tubi – Perang Ta’if, ke atas benteng pertahanan pihak musuh di bawah pimpinan Malik bin Auf.  Nabi juga memberi amaran kepada Bani Thaqif untuk membakar kebun seandainya mereka enggan menyerah atau tunduk di bawah pemerintahan Islam.  Strategi ini turut digunakan oleh Sultan Muhammad al-Fatih.
READ :   Pelaksanaan Raja Mutlak di Perancis (Sejarah | STPM)

Related posts