Kepimpinan Nabi Muhammad S.A.W Dalam Bidang Ketenteraan (STPM | Sejarah)

Sejarah

Kepimpinan Nabi Muhammad S.A.W Dalam Bidang Ketenteraan  | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Kepimpinan Nabi Muhammad S.A.W Dalam Bidang Ketenteraan

1. Contoh kepimpinan yang terbaik


 • Nabi Muhammad sering memberikan contoh kepimpinan yang terbaik kepada umatnya. Oleh itu, baginda semakin dihormati oleh pengikut-pengikutnya dan disegani oleh musuh-musuh. Kepimpinan baginda menjadi contoh kepada para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Umar bin al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Khalid bin al-Walid.
 • Walaupun berusia 50-an, baginda memimpin sendiri peperangan-peperangan penting seperti Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandak bagi menentang musuh.

2. Menunjukkan akhlak yang mulia dan terpuji

 • Nabi Muhammad s.a.w membebaskan Malek bin Auf dan keluarganya serta seluruh harta mereka selepas tamat Perang Taif sebagai memenuhi janjinya sekiranya Malek bin Auf menyerah diri. Tindakan baginda yang berpegang pada janji telah menawan hati musuh-musuhnya sehingga Malek bin Auf telah memeluk Islam.
 • Nabi Muhammad mematuhi disiplin peperangan seperti mematuhi undang-undang tradisional yang tidak berperang dalam musim haji.

3. Sering berbincang dengan para sahabat

 • Dalam menghadapi musuh, Nabi Muhammad s.a.w sentiasa meminta pendapat sahabat-sahabat. Bukti ketinggian peribadi seorang jeneral perang. Nabi Muhammad tidak menggunakan kuasa secara mutlak.
 • Dalam Perang Khandak – Rasulullah menerima cadangan Salman al-Farisi untuk menggali parit sebagai benteng pertahanan umat Islam di sekeliling Madinah.

4. Menyarankan tidak mengejar musuh yang lari


 • Nabi Muhammad telah menasihati tentera Islam supaya tidak mengejar musuh yang lari meninggalkan medan peperangan – menunjukkan bahawa tentera Islam tidak ganas dan agresif serta berperang secara adil iaitu menentang musuh yang melawan. Tindakan mengejar musuh akan menjejaskan benteng pertahanan pasukan Islam di bahagian belakang.
 • Ini berkemungkinan pihak musuh sengaja melakukan taktik melarikan diri kerana ingin memecahkan formasi pasukan tentera Islam. Contoh, Nabi tidak mengejar musuh yang lari dalam Perang Taif.

5. Akal dan Ilmu Pengetahuan yang Sejajar sebagai seorang ketua perang


 • Nabi Muhammad s.a.w ialah seorang yang amat pintar dalam mengatur taktik dan strategi ketenteraan. Baginda menyusun tentera berdasarkan sistem berbaris atau al-saf – contoh dalam Perang Badar – Rasulullah menyusun tentera dalam dua barisan – barisan hadapan bersenjatakan tombak dan perisai, barisan belakang – bersenjatakan panah dan perisai dan setiap barisan didahului dengan pembawa bendera.
 • Baginda menerima cadangan Salman al-Farisi supaya menggali parit di sekeliling kota Madinah.

6. Menegaskan konsep Keadilan Terhadap Makhluk

 • Tanpa mengira pihak kawan ataupun pihak lawan. Contoh, Perang Taif, Nabi Muhammad memulangkan harta rampasan perang setelah diminta oleh penduduk Taif.
 • Nabi Muhammad adil mengagihkan harta-harta rampasan kepada tentera Islam. Contoh, dalam Perang Badar dan Perang Uhud.

7. Bijak mengatur taktik dan strategik yang berkesan


 • Menguasai takungan air dalam peperangan Badar– tentera musyrikin tidak mempunyai kekuatan kerana dahaga. Menggunakan taktik menunggu – dalam perang Badar. Penyusunan barisan tentera Islam – dalam perang Uhud
 • Taktik bertahan – perang Uhud dan Khandak dan Taktik menggali parit – perang Khandak

8. Memberi kefahaman tentang konsep jihad

 • Menerangkan kepada tentera Islam tentang tujuan berperang adalah untuk meninggikan syiar Islam hanya kerana Allah. Menghormati peraturan-peraturan peperangan dan etika perang dalam Islam. Mempraktikkan akhlak mulia kepada pihak kawan dan lawan
 • Menampilkan keberanian sebagai tentera Islam yang gagah berani. Mempraktikkan taktik dan strategi dalam peperangan hingga beroleh kejayaan. Contoh, perang Ahzab, dll.
READ :   Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-raja (Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 5 Bab 3)

Related posts