Jenis-Jenis Dan Tujuan Jihad Dalam Islam (STPM | Sejarah)

Sejarah

Jenis-Jenis Dan Tujuan Jihad Dalam Islam | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Jenis-Jenis Dan Tujuan Jihad Dalam Islam

a) Jenis-jenis jihad.


1.  Jihad nyawa dan tenaga.

 • Jihad yang paling tinggi dalam Islam adalah melalui pengorbanan jiwa dan raga untuk agama Islam.                                                                                                                                                                              
 • Jihad sebegini adalah jihad di medan perang dan mereka yang terkorban dianggap mati syahid. Contohnya,Saidina Hamzah telah gugur atau syahid di Perang Uhud.

2.  Jihad harta.

 • Pengorbanan harta dan  wang juga termasuk dalam jihad fisabilillah. Bagi golongan kaya, mereka boleh berjihad dengan menyumbang dalam bentuk kewangan bagi menyokong golongan yang berada di medan perang                               
 • Sebagai contoh, Saidina Abu Bakar al-Siddiq menyerahkan hartanya dengan perjuangan menegakkan syiar Islam.

3. Jihad akal fikiran.

 • Sumbangan buah fikiran dan idea yang bernas serta memberi manfaat kepada masyarakat dan negara tergolong dalam ciri-ciri jihad di jalan Allah SWT.                                                 
 • Sebagai contoh, Salman al-Farisi selain berjihad di medan perang beliau juga menyumbangkan idea dalam pembinaan parit dalam Perang Khandak.

4.  Jihad menuntut ilmu.


 • Menuntut ilmu adalah suatu jihad dalam Islam. Selain berjihad di medan perang,umat Islam jua disyariatkan berjuang dalam bidang keilmuan. Bagi memastikan umat Islam tidak ketinggalan dalam setiap lapangan.                        
 • Umat Islam digalakkan mempelajari segala ilmu yang bermanfaat sama ada fardu ain seperti fikah dan tauhid atau fardu kifayah seperti sains,perubatan dan kejuruteraan. Tujuannya supaya umat Islam tidak bergantung kepada bangsa lain,bahkan fardu kifayah boleh menjadi wajib sekiranya tidak ada orang Islam yang mempelajarinya.

5.  Jihad menentang golongan munafik.

 • Jihad dalam kategori ini bermaksud menentang golongan yang berselindung disebalik nama Islam.
 • Terdapat banyak ayat al-Quran yang membicarakan mengenai golongan munafik ini.      

       Antara dalil al-Quran yang terdapat surah at-Taubah ayat 73 yang menyeru kepada jihad ke atas orang kafir dan dan munafik ialah “Wahai Nabi,berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik,dan bertindak keras terhadap mereka.”


6.  Jihad menentang kemungkaran dan mempertahankan kebenaran.

 • Umat Islam juga digalakkan menentang kemungkaran dan kezaliman dalam sesebuah pemerintahan. Segala kebatilan yang terdapat dalam masyarakat mestilah ditentang sama ada melalui perbuatan,perkataan ataupun dengan hati.              
 • Terdapat dalam dalil daripada al-Quran yang menggesa umat manusia melakukan kebaikan,iaitu surah al-Baqarah ayat 112,”Tidak,barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada jalan Allah dan dia berbuat baik akan mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.

7.  Jihad melawan nafsu.


 • Berjihad melawan nafsu ialah jihad yang paling tinggi dalam darjatnya disisi Islam. Melaluinya seluruh tenaga disalurkan supaya menurut jalan (manhaj) yang digariskan oleh Allah SWT.Perjuangan melawan nafsu dalam diri setiap individu Muslim adalah fardu ain.      
 • Mencari petunjuk agama yang benar atau mencari ilmu tergolong dalam jihad melawan nafsu,iaitu berusaha tunduk dan patuh untuk beramal kepada ajaran Islam,menyebarkan dakwah Islamiah serta sabar di atas segala ujian dan cabaran yang diterima.

8.  Jihad menentang syaitan.

 • Syaitan ialah musuh manusia yang sebenar-benarnya.Buktinya banyak ayat al-Quran yang menjelaskan permusuhan di antara syaitan dengan manusia. Misalnya,dendam Iblis kepada Nabi Adam a.s.  Terdapat dalil dalam suah al-Fatir ayat 6 yang membuktikan syaitan ialah musuh manusia”Sesungguhnya syaitan itu seteru bagi mu maka jadikanlah dia atau layanilah sebagai seteru”.                                          
 • Jihad menentang syaitan juga tergolong sebagai jihad dalam kategori fardu ain kerana setiap manusia Islam mestilah sentiasa berjihad menentang hawa nafsu dan syaitan. Ini kerana, kedua-duanya menjadi musuh di dalam diri mereka sendiri.

b) Tujuan jihad dalam Islam:

1.  Menjaga kesucian agama Islam.     

 • Dapat dilihat dengan ketara pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq membentuk 11 pasukan tentera bagi menggempur golongan al-Riddah yang merosakkan kesucian agama Islam yang mengaku menjadi nabi,enggan membayar zakat dan mengisytiharkan diri keluar daripada agama Islam(murtad).

2.  Menjaga keselamatan Negara Islam.                                                                                                                  

 • Tentera Islam digerakkan atau dibentuk sebaik sahaja ada ancaman. Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w,baginda sendiri terpaksa membentuk tentera tatkala menghadapi ancaman Quraisy yang mencetuskan Perang Badar,Perang Uhud dan Perang Ahzab.                                                                                                                                                        
 • Hal yang sama dilakukan apabila Rom mengancam di sempadan Ghassan,tentera Islam digerakkan sehingga mencetuskan Perang Mu’tah dan Perang Tabuk.

3.  Menjaga maruah umat Islam.                

 • Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w,apabila maruah seorang wanita Islam dihina oleh Yahudi  Bani Qainuqa’,tentera Islam dihantar dan bertindak mengepung perkampungan mereka seterusnya menyebabkan Yahudi berkenaan diusir dari bumi Madinah.

4.  Menghapuskan kezaliman.                   

 • Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab, penduduk Mesir (kaum Qibti) memohon bantuan agar tentera Islam membebaskan Mesir daripada kezaliman Rom, lalu Khalifah Umar menghantar  tentera  yang dipimpin oleh Amru bin al-As yang membawa kepada pertapakan Islam sepenuhnya di bumi Mesir.
READ :   Kaedah Pemilihan Khalifah Pada Zaman Pemerintahan Khulafa’ Al-Rasyidin (STPM | Sejarah)

Related posts