Maksud hukum adat dan undang-undang dalam masyarakat Melayu (STPM | Sejarah)

Sejarah


Maksud hukum adat dan undang-undang dalam masyarakat Melayu | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Maksud hukum adat dan undang-undang dalam masyarakat Melayu

  1. Terdapat dua jenis hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu, iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Kedua-dua adat ini dipercayai berasal dari tempat yang sama, iaitu Minangkabau, sebuah wilayah yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia.
  2. Kedua-dua hukum adat ini dalam bentuk tidak bertulis dan dihafal oleh ketua adat. Pemisahan antara kedua-dua adat ini bermula apabila seorang pembesar di Sumatera membahagikan pentadbiran kawasannya kepada dua orang anak lelaki beliau, iaitu Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketemenggungan.
  3. Undang-undang 99 Perak agak berbeza daripada undang-undang biasa kerana disusun dalam bentuk dialog dan bukannya berasaskan kepada fakta dan fasal.
  4. Undang-undang 99 Perak mempunyai pengaruh Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Undang-undang ini mengandungi hampir semua perkara berkaitan hak pemerintah, perhambaan, jenayah, harta, perkahwinan, dan pertelingkahan kecil.
  5. Undang-undang ini dikatakan undang-undang yang paling bertimbang rasa dalam Adat Temenggung. Undang-undang ini terdiri daripada 99 buah undang-undang yang menetapkan kesalahan dan hukuman bagi 99 kelakuan.
  6. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu himpunan undang-undang yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri Johor. Perlembagaan yang digubal pada 14 April 1895 dinamakan sebagai undang-undang Tubuh Kerajaan Johor tahun 1895. Undang-undang ini digubal semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar.

Related posts