Sumber Sejarah (Primer dan Sekunder)

Sejarah

Sumber Sejarah | Sumber Primer | Sumber Sekuender | Maksud dan Contoh |

Definisi Sumber Sejarah dan Contoh

Sejarah ditulis berdasarkan kajian terhadap sumber sejarah yang membantu kita untuk mengetahui sesuatu peristiwa masa lalu.

Sumber SejarahDefinisiContoh
Sumber primerSumber ini belum diolah atau diterbitkan Bersifat asli Belum ditafsirFosil Artifak Bukan artifak Batu bersurat Keterangan lisan Dokumen rasmi Manuskrip Fail rasmi jabatan Surat peribadi Diari
Sumber sekunderBahan yang telah diolah dan diterbitkan Bahan tersebar kepada umumBuku Akhbar Majalah Jurnal Ensiklopedia Risalah

Istilah dalam Sumber Sejarah

IstilahDefinisi
ArtifakPeralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan.
Bukan artifakData arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah, seperti dinding gua, dinding kota dan struktur binaan.
FosilTinggalan haiwan atau tumbuhan zaman prasejarah yang diawet dalam batuan.
ManuskripBahan tulisan tangan yang telah disediakan oleh penulis untuk dicetak dan diterbitkan dalam bentuk buku dan lain-lain.
EnsiklopediaSalah satu sumber sekunder. Bahan yang terkandung dalam ensiklopedia adalah berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih.

Related posts