3 Kaedah Penyelidikan dalam Sejarah (Kaedah Terulis, Lisan dan Arkeologi)

Sejarah

Kaedah Penyelidikan dalam Sejarah | Kaedah Tertulis | Kaedah Lisan | Kaedah Arkeologi | Contohnya |

Terdapat tiga kaedah yang digunakan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan sejarah.

Kaedah bertulis

Merupakan kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis.

Contoh sumber bertulis:

 1. Dinding Gua,
 2. Dipahat Pada Batu,
 3. Kulit Kayu
 4. Gading
 5. Daun Lontar
 6. Catatan Harian Seseorang
 7. Fail Kerajaan
 8. Catatan Pengembaraan
 9. Batu Bersurat
Proses kaedah bertulis
Mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi Mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut Menggunakan peralatan yang sesuai (penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi) Menganalisis

Iktibar daripada kaedah bertulis:

 1. Mengetahui sejarah masa lalu dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan, keagamaan dan perubatan.
 2. Memperoleh maklumat daripada masyarakat tradisional di asia tenggara.
 3. Menyelidiki sejarah negara.

Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan tahun 1303 Masihi menceritakan perihal hukum Islam.

Bukti kepada kewujudan agama Islam di negara kita.

Kaedah Lisan

 • Merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual.
 • Orang sumber ialah orang yang memberikan maklumat melalui perhatian dan pengalaman sendiri
 • Kelemahan kaedah lisan ialah adanya unsur tokok tambah.
 • Ahli sejarawan perlu memilih,mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat.

Tiga tahap dalam kaedah lisan

 • Persediaan
 • Rakaman temu bual
 • Memproses rakaman

Kaedah Arkeologi

Merupakan kaedah saintifk untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah menggunakan kaedah gali cari atau ekskavasi.

Contoh bahan tinggalan sejarah:

 • Fosil
 • Tembikar
 • Bahan logam
 • Binaan daripada batu

Langkah-langkah aktiviti gali cari di tapak penemuan:

 • Perancangan grid sebelum kerja ekskavasi. Setiap petak diberikan nombor rujukan.
 • Menandakan kawasan berdasarkan pelan.
 • Ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan.

Langkah-langkah kerja di makmal arkeologi:

 • Pemunggahan dan pengisihan mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak dijumpai.
 • Pembersihan dilakukan sebelum dikaji.
 • Pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan.
 • Penganalisisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak.

Kaedah arkeologi bawah air:

 • Kajian saintifk tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik.

Related posts