Tafsiran Dalam Sejarah – Faktor, Kepentingan dan Contoh

Sejarah

Tafsiran Dalam Sejarah | Faktor Wujud Perbezaan Tafsiran | Kepentingan Tafsiran dalam Sejarah | Contoh |

Faktor Wujud Perbezaan Tafsiran

  • Pemilihan Sumber Yang Pelbagai
  • Perbezaan Pandangan
  • Perbezaan Ideologi
  • Tujuan Penulisan

Kepentingan Tafsiran dalam Sejarah

  • Menggalakkan penggunaan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh.
  • Mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza.
  • Mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis.

Contoh Tafsiran dalam Sejarah

Contoh Tafsiran dalam Sejarah
Peristiwa penentangan Tok Janggut di Pasir Puteh, Kelantan
Pengkaji tempatan: Penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang membebankan orang ramai.
Pengkaji Barat: Pemberontakan

Related posts