Penanda Wacana: Definisi, Jenis dan Contoh Ayat Penanda Wacana (Bahasa Melayu)

Bahan Sekolah

Penanda Wacana | Definisi Penanda Wacana | Jenis Penanda Wacana | Contoh Ayat Penanda Wacana |

Definisi Penanda Wacana

Penanda wacana merupakan rangkai kata yang digunakan untuk menyambungkan ayat dengan ayat yang lain bagi menyatukan ayat tersebut supaya menjadi lebih teguh.

Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai ayat atau peranti linguistik

Jenis Penanda Wacana

Penanda wacana boleh dibahagikan kepada empat jenis dan mempunyai fungsi yagg berbeza-beza.

Berikut adalah jenis-jenis penanda wacana:  

  • Penanda Pertentangan Maklumat
  • Penanda Musabab
  • Penanda tempoh atau urutan masa

Penanda Pertentangan Maklumat

Merupakan penanda wacana yang digunakan untuk menunjukkan konflik yang berlaku antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang berikutnya.

Kata yang boleh digunakan dalam penanda wacana ini ialah walaupun, sebaliknya, meskipun, tetapi. namun. bagaimanapun, melainkan, namun begitu

Penanda Musabab

Penanda wacana yang digunakan untuk menunjukkan kesan yang berlaku kepada sesuatu yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya.

Kata yang sering digunakan untuk penanda wacana ini ialah oleh hal yang demikian, dengan itu, maka itu, oleh itu, oleh sebab itu, kerana, sejak itu, lantaram itu, justeru

Penanda tempoh atau urutan masa

Penanda wacana ini digunakan untuk menunjukkan urutan masa atau peristiwa berlakunya sesuatu.

Berikut ialah contoh perkaan bagi penanda wacana penghubung tempoh: Selanjutnya, Pada mulanya, Semenjak itu, Dewasa ini, Selepas itu, Akhirnya, Sesekali, Pada masa yang sama.

Contoh Ayat Penanda Wacana

Contoh Ayat Penanda Pertentangan Maklumat

Penanda wacanaContoh ayat
SebaliknyaAmin tidak pergi ke kelas tambahan yang di adakan.Sebaliknya dia pergi melepak dengan rakan-rakanya
Namum Siti adalah seorang pelajar yang pandai di kelas itu. Namun begitu dia masih menolong rakan-rakanya jika mereka memerlukan bantuan
SebaliknyaAiman tidak hadir ke majlis perkahwinan rakannya. Sebaliknya, dia menjaga ibunya yang sakit di rumah

Contoh Ayat Penanda Musabab

Penanda WacanaContoh ayat
Sejak ituIbunya telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Sejak itu, dia sering termenung dan kelihatan murung
JusteruPeperiksaan SPM sudah hampir tiba. Justeru kira perlu memberikan tumpuan sepenuhnya ketika guru mengajar 
Lantaran ituSyed telah ditangkap ketika hendak meniru semasa pemeriksaan sedang dijalankan . Lantaran itu, ibu bapanya dipanggil oleh pihak sekolah mengenai perkara ini

Contoh Ayat Penanda tempoh atau urutan masa

Penanda WacanaContoh ayat
AkhirnyaSetelah lama berkhidmat di syarikat tersebut. Akhirnya, Aiman telah dinaikkan pangkat
Selepas ituAdik tengah menyiapkan segala kerja rumah yang diberi oleh guru. Selepas itu, adik akan keluar bermain bersama rakan-rakan nya
Pada masa yang samaAminah ingin menyertai pertandingan itu tapi pada masa yang sama dia ingin mengulangkaji pelajarannya kerana peperiksaan sudah hampir tiba.

Related posts