Imbuhan (Awalan dan Akhiran) dan Contohnya: (Aspek Tatabahasa, Bahasa Melayu)

Bahan Sekolah

Maksud Imbuhan Ialah | Jenis Imbuhan | Contoh Imbuhan | Imbuhan Awalan | Imbuhan Akhiran | Aspek Tatabahasa | Bahasa Melayu |

Maksud Imbuhan

  • Imbuhan dikenali sebagai penambahan juga.
  • Imbuhan-imbuhan ini ditambah kepada kata dasar untuk menghasilkan Kata Terbitan.

Jenis Imbuhan

Imbuhan terbahagi kepada 2 jenis iaitu:

  • Imbuhan Awalan
  • Imbuhan Akhiran

Imbuhan Awalan

Imbuhan Awalan merujuk kepada penambahan ilmu di hadapan suatu Kata Dasar.

Imbuhan yang ditekankan ialah imbuhan ber, mem dan pen.

Contoh Imbuhan Awalan

Contoh Imbuhan Awalan ialah:

Imbuhan AwalanContoh PerkataanContoh Ayat
ber-ber + lari = berlariAkid berlari dengan pantas.
mem-mem + beli = membeliDayat membeli minuman di gerai
pen-pen + jual = penjualPak Suhaimi penjual ais krim.

Imbuhan Akhiran

Imbuhan Akhiran merujuk kepada penambahan imbuhan di belakang suatu kata dasar.

Imbuhan Akhiran pada peringkat Tahun 1 hanya tertumpu kepada huruf akhiran pada kata dasar iaitu imbuhan an, kan dan i.

Contoh Imbuhan Akhiran

Contoh Imbuhan Akhiran ialah:

Imbuhan AkhiranContoh PerkataanContoh Ayat
-anpakai + anPakaian itu dijemur di ampaian.
-ibaik + i = baikiAbang baiki basikalnya yang rosak.
-kanbuang + kan = buangkanTolong buangkan sampah ini.

Related posts