Maksud Peribahasa Membawa Alamat (Contoh Ayat)

Maksud Peribahasa

Membawa Alamat | Maksud Peribahasa Membawa Alamat | Contoh Ayat Peribahasa Membawa Alamat |

Maksud Peribahasa “Membawa Alamat”

Memberi tanda.

Contoh Ayat

Contoh Ayat Peribahasa Membawa Alamat :

Langit gelap bawa alamat hari akan hujan.