Kata Ganda: Maksud, Jenis dan Contohnya (Aspek Tatabahasa, Bahasa Melayu)

Bahan Sekolah

Kata Ganda | Maksud Kata Ganda | Jenis Kata Ganda | Kata Ganda Seluruh/Penuh | Kata Ganda Separa | Kata Ganda Berirama/Berentak |

Maksud Kata Ganda

Kata Ganda ialah proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian yang tertentu.

Kata Ganda ialah bentuk yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulang kata dasar tersebut diulang secara seluruh/pada bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.

Jenis Kata Ganda

Kata Ganda terbahagi kepada 3 jenis iaitu:

  • Kata Ganda Seluruh/Penuh
  • Kata Ganda Separa
  • Kata Ganda Berirama/Berentak

Kata Ganda Seluruh/Penuh

Kata Ganda Penuh/Seluruh melibatkan seluruh kata dasar yang diulang atau digandakan tanpa sebarang perubahan bentuk.

Contoh Kata Ganda Seluruh/Penuh:

Kata NamaKata KerjaKata Adjektif
Buku-bukuPusing-pusingCantik-cantik
Murid-muridGeleng-gelengPanjang-panjang
Meja-mejaGelak-gelakMerah-merah

Kata Ganda Separa

Kata Ganda Separa ialah kata ganda yang mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Selain itu, bunyi vokal pada suku kata pertama berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf e.

Contoh Kata Ganda Separa:

Kata Dasar Kata GandaKata Ganda Separa
LayangLayang-layangLelayang
KudaKuda-kudaKekuda
TupaiTupai-tupaiTetupai
SikuSiku-sikuSesiku
BolaBola-bolaBebola

Kata Ganda Berirama/Berentak

Kata Ganda Berima/ Berentak merupakan proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut.

Contoh Kata Ganda Berima/ Berentak:

Persamaan bunyi di hujung

 ContohContoh Ayat
Kuih-muih, lauk-paukKuih-muih itu terhidang di atas meja

Persamaan bunyi di pangkal

 ContohContoh Ayat
Batu-batan, bukit-bukauAktiviti gotong-royong akan diadakan esok

Persesuaian bunyi keseluruhan

 ContohContoh Ayat
Kusut-masai, simpang-siurRambutnya kusut-masai kerana ditiup angin

Related posts