Pengertian Sejarah Dari Aspek Bahasa dan Mengikut Pandangan Sejarawan

Sejarah

Pengertian Sejarah

Pengertian sejarah merujuk tentang masyarakat dan peristiwa masa lalu yang diperoleh berdasarkan bukti.

SejarahSejarawan
Peristiwa yang berlaku pada masa lalu.Ahli sejarah yang menyelidiki rekod-rekod lalu dan memuatkan dapatan kajian mereka seperti dalam bentuk buku, monograf atau majalah.

Pengertian Sejarah dari Aspek Bahasa

BahasaIstilahMaksud
Bahasa MelayuSyajaratun(Perkataan Arab) Pokok
SejarahSalasilah, riwayat, keturunan dan asal usul
Kamus DewanSejarahAsal usul (keturunan), salasilah Peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat dan tambo Kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu
Bahasa InggerisHistoryCerita tentang seseorang
Historia(Bahasa Yunani) Penyelidikan

Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sejarawan

SejarawanPengertian Sejarah
HerodotusPenceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa.
E.H. CarrSuatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau.
Ibn KhaldunSejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.
Khoo Kay KimSejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini, di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang.
Muhd Yusof IbrahimSejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.


Related posts