Sistem Saraf Manusia (Nota Ringkas Sains Tingkatan 3 Bab 1 Rangsangan dan Gerak Balas)

Tingkatan 3


Sistem Saraf Manusia | Nota Ringkas | Sains | Tingkatan 3 | Bab 1 Rangsangan dan Gerak Balas |

Sistem Saraf ManusiaSistem saraf manusia adalah sistem kawalan dalam tubuh manusia yang memainkan peranan penting dalam mengesan dan menghantar maklumat dalam badan serta mengkoordinasi aktiviti badan. Sistem saraf ini terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Bagaimana struktur dan fungsi sistem saraf manusia berinteraksi? Artikel ini akan membincangkan perjalanan sistem saraf manusia serta jenis-jenis gerak balas yang berlaku.

Perjalanan Sistem Saraf Manusia

Proses perjalanan sistem saraf manusia terdiri daripada beberapa langkah penting. Ia bermula dengan rangsangan atau stimuli yang diterima oleh organ deria atau reseptor di tubuh kita. Contohnya, jika kita menyentuh sesuatu yang panas, reseptor pada kulit akan mengesan suhu tinggi dan menghantar impuls saraf ke otak.

Impuls saraf ini akan sampai ke otak melalui saraf-saraf yang terdapat dalam sistem saraf periferi. Di otak, impuls saraf ini akan diproses dan dianalisis. Setelah itu, otak akan menghantar impuls saraf balik kepada efektor yang terdiri daripada otot dan kelenjar.


Efektor akan menghasilkan tindak balas berdasarkan arahan dari otak. Sebagai contoh, jika kita mencium bau yang tidak enak, otak akan menghantar impuls saraf kepada efektor untuk merenungkan muka atau muntah sebagai tindak balas terhadap bau tersebut.

Jenis Gerak Balas

Terdapat dua jenis gerak balas yang berbeza dalam sistem saraf manusia, iaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal.

1. Tindakan Terkawal

Tindakan terkawal merujuk kepada tindakan yang boleh dikawal oleh kemahuan seseorang. Contohnya, komunikasi dan berfikir adalah tindakan terkawal di mana seseorang boleh mengawal dan menggunakan kemahiran berkomunikasi serta berfikir mengikut kehendak mereka.

2. Tindakan Luar Kawal

Tindakan luar kawal pula merujuk kepada tindakan yang berlaku secara automatik tanpa kesedaran dan tidak boleh dikawal mengikut kemahuan seseorang. Contohnya, tindakan seperti makan, pernafasan, dan pencernaan adalah tindakan luar kawal yang berlaku secara automatik dan tidak bergantung pada kehendak individu.

Kesimpulan

Sistem saraf manusia memainkan peranan penting dalam mengawal dan mengkoordinasi aktiviti badan. Ia terdiri daripada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi yang berinteraksi melalui perjalanan impuls saraf. Sistem saraf manusia juga membolehkan berlakunya pelbagai jenis gerak balas, termasuk tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Memahami struktur dan fungsi sistem saraf manusia adalah penting bagi pemahaman terhadap cara tubuh kita berfungsi dan bertindak dalam kehidupan seharian.

Related posts